FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

A Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a foglalja magában az Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szántó Kovács János utcában lévő három kollégiumi férőhely biztosítására vonatkozó előírásokat. A kollégiumi férőhelyek Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató, faddi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók elhelyezésére szolgálnak. Amennyiben faddi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóval mindegyik kollégiumi férőhely nem tölthető be, az üresen maradt férőhelyek nem faddi állandó lakos hallgatóval is betölthetők. read more

Read more

Meghívó Gyepmesteri Társulás ülésére

A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás

7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

MEGHÍVÓ

Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás

2019. június 25-én (kedden) 9:00 órai kezdettel

a Faddi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) tartandó rendes ülésére

Az ülés napirendje:
1. A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás 2018. évi költségvetésének 1. sz módosítása
(3. számú előterjesztés)
2. A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás 2018. évi zárszámadása
Előadó: Fülöp János elnök
(4. számú előterjesztés)
3. Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
Előadó: Fülöp János elnök
(5. számú előterjesztés)

Megtisztelő megjelenésedre feltétlenül számítok!

Fadd, 2019. június 17.

Tisztelettel:

Fülöp János
elnök

Read more

Meghívó Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésre

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága
2019. június 24-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel
rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a Faddi Kismanók Óvoda 2018/2019. nevelési évéről
Előadó: Fülöp János polgármester
(50. számú testületi előterjesztés)
2. Közérdekű bejelentés a Fadd, Tanács utca közterület-elnevezésével kapcsolatban
Előadó: Fülöp János polgármester
(51. számú testületi előterjesztés)
3. Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
Előadó: Fülöp János polgármester
(52. számú testületi előterjesztés)
4. Beszámoló EFOP-2.4.1. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” (ERFA) projektről
Előadó: Fülöp János polgármester
(53. számú testületi előterjesztés)
6. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonban lévő (Pécs, Szántó Kovács János utcai) kollégiumi férőhelyek 2019/2020-as tanévben történő betöltésére
Előadó: Fülöp János polgármester
(54. számú testületi előterjesztés)

Fadd, 2019. június 21.

Gerendai Ferenc sk.
Pénzügyi és Jogi Bizottság Elnöke

Read more

Meghívó Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésre

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045, e-mail: faddromaonk@freemail.hu

MEGHÍVÓ

a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 24-én (hétfőn) 14:30 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Beszámoló a Faddi Kismanók Óvoda 2018/2019. nevelési évéről
Előadó: Fülöp János polgármester
(50. számú testületi előterjesztés)

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Fadd, 2019. június 21.
Tisztelettel: Fodor József s.k. Elnök

Read more

Meghívó képviselő-testülei ülésre.

Fadd Nagyközség Polgármestere

7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. június 24-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a Faddi Kismanók Óvoda 2018/2019. nevelési évéről
Előadó: Fülöp János polgármester
(50. számú előterjesztés)
2. Közérdekű bejelentés a Fadd, Tanács utca közterület-elnevezésével kapcsolatban
Előadó: Fülöp János polgármester
(51. számú előterjesztés)
3. Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
Előadó: Fülöp János polgármester
(52. számú testületi előterjesztés)
4. Beszámoló EFOP-2.4.1. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” (ERFA) projektről
Előadó: Fülöp János polgármester
(53. számú előterjesztés)
5. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonban lévő (Pécs, Szántó Kovács János utcai) kollégiumi férőhelyek 2019/2020-as tanévben történő betöltésére
Előadó: Fülöp János polgármester
(54. számú előterjesztés)
6. Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fülöp János polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
7. Kérdések, interpellációk
Előadó: Fülöp János polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Fadd, 2019. június 21.

Fülöp János
polgármester

Read more

Lakossági fórum

Fadd Nagyközség Önkormányzata

településrendezési tervének, helyi építési szabályzatának, valamint a település képi rendeletének módosítása tárgyában

lakossági fórumot tart

Helye: Faddi Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 

Ideje: 2019. június 24-én, 17:30 órai kezdettel

A véleményezési anyag a https://fadd.hu/rendezesi-terv-modositasa/ honlapon megtekinthető. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Fülöp János sk.

 polgármester

Read more

Állásajánlat

Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi csoport

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: read more

Read more

Dunaág 7139 Egyesület javaslata Dombori csónakkikötő üzemeltetésére

Tisztelt Faddi Lakosok!

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 28-i ülésén a dombori Csónakkikötő üzemeltetésének kérdését is napirendre tűzte. Az üzemeltetés tárgyában mind a Faddi Sporthorgász Egyesület, mind a Dunaág 7139 Egyesület benyújtotta kérelmét és elképzeléseit, amelyek itt megtekinthetők. A Testület a Csónakkikötő üzemeltetési jogát a Faddi Sporthorgász Egyesületnek biztosította.

                                               Tisztelettel: read more

Read more