Meghívó pénzügyi és jogi bizottsági ülésre

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2019. december 12-én (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

  1. Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Előadó: Fülöp János polgármester

               (95. számú testületi előterjesztés)

  • A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

               (96. számú testületi előterjesztés) read more

Read more

Meghívó képviselő testületi ülésre

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 12-én (csütörtökön) 16:00 órai kezdettel

közmeghallgatással egybekötött rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

  1. Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Előadó: Fülöp János polgármester

               (95. számú testületi előterjesztés)

  • A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

               (96. számú testületi előterjesztés) read more

Read more

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatában döntött a község településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosításáról. A Képviselő-testület döntött továbbá a 146/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozatában a község 86/2017. (VIII. 29.) önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. számú módosításáról. read more

Read more

Meghívó Agrárkamarai előadásra

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a A KAP szabályozásával, közvetlen támogatásokkal, piaci támogatásokkal és vidékfejlesztési programmal kapcsolatos tájékoztató tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.


A csoportos tájékoztatás helyszíne: Fadd Művelődési Ház 7133 Fadd, Béke utca 1.

A mellékletben található a részletes meghívó.

Meghívó-csoportos-tájékoztatóra-1Letöltés
Read more

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2019. november 28-án (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

  1. A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének megválasztása

Előadó: Fülöp János polgármester

               (Szóbeli előterjesztés)

  • A költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletekben szereplő díjtételek felülvizsgálata

Előadó: Fülöp János polgármester

               (86. számú testületi előterjesztés) read more

Read more

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 28-án (csütörtökön) 16:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

  1. A költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletekben szereplő díjtételek felülvizsgálata

Előadó: Fülöp János polgármester

               (86. számú előterjesztés)

  • Fadd Nagyközség településrendezési tervének módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

               (87. számú előterjesztés) (Később kerül megküldésre) read more

Read more

MEGHÍVÓ

a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. november 26-án (kedden) 16 órai kezdettel

közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

  1. A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata

Előadó: Fodor József elnök

(9. számú előterjesztés) (Később kerül megküldésre.)

Előadó: Fodor József elnök

(10. számú előterjesztés)

  • Közmeghallgatás

Előadó: Fodor József elnök

(Szóbeli előterjesztés)

Megjelenésére feltétlenül számítok. read more

Read more

Közmeghallgatás hirdetmény

 

Tisztelt Faddi Polgárok!

 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Faddi Roma NemzetiségiÖnkormányzat Képviselőtestülete 

 

 

 

2019. november 26. napján (kedd) 16.00 órai kezdettel

 

képviselő-testületi üléssel egybekötött

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t

 

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

 

A közmeghallgatás helye:

 

a Faddi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Fadd, Dózsa Gy. u. 12.). read more

Read more
Skip to content