Tudnivalók a térítésmentes influenza elleni védőoltásról

Október 20-ától lesz elérhető a háziorvosi rendelőkben az influenza elleni ingyenes védőoltás.

Kérjük, telefonon jelentkezzenek be a családorvosi rendelőbe!

Ha valakinek nem sikerül időpontot kapnia a telefonok foglaltsága miatt, akkor személyes időpontfoglaláshoz a rendelő előterében várakozzon, ahol az asszisztensnő el fogja irányítani.

Náthás, lázas, felső légúti tüneteket mutató személyek nem olthatóak!

                                   dr. Mosonyi Erzsébet, dr. Percsi Petra Bővebben

HIRDETMÉNY – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

HIRDETMÉNY

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

a Nagyközség Településképének védelméről szóló

11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról.

Tisztelt Faddi Lakosok!

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete a 100/2020. (VIII. 27.) önkormányzati határozatában döntött a Nagyközség Településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 3. számú módosításáról.

A módosítás tárgya a Fadd, belterület 1652 hrsz-ú, Fadd, Rákóczi u. 66. sz. alatti ingatlan helyi védettség alá helyezése. Bővebben

Álláshirdetés

Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő Központ Tolna

Idősek Klubja- gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fadd Nagyközség-7133 Fadd, Mátyás király u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Bővebben

Fadd Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és felsőoktatási hallgatók számára

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

palyazati_kiiras_A_2021Letöltés palyazati_kiiras_B_2021Letöltés

Palyazati-adatlap-1 Bővebben

Vízóra leolvasás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az alábbi településeken vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a mellékelt olvasási ütemezés szerint. A Szolgáltató kérése, hogy a vízmérők leolvasását végző munkatársak könnyebb tájékozódása érdekében a házszámot vagy a helyrajzi számot jól láthatóan tüntessék fel a felhasználási helyen. A tájékoztatóban megadott időpontban – 8-16 óra között – biztosítsák az ingatlanra történő bejutást, a vízmérő leolvasását, illetve amennyiben a vízmérő aknában föld, talajvíz található, annak eltávolításáról gondoskodni szíveskedjenek.   Bővebben