Közterület-felügyeleti szolgálat

Tisztelt Faddi Lakosok!

A Faddi Polgármesteri Hivatal 2019. január végén állította fel a Közterület-felügyeleti Szolgálatot. A közterület-felügyelő Markó Tamás, aki a 70/331-3071mobilszámon, a penzugyfaddph@tolna.nete-mail címen, személyesen pedig a Polgármesteri Hivatalban érhető el.

A közterület-felügyelő feladatai, amelyek kapcsán a közterület-felügyelő kereshető: 

 1. a település közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüggő előírások betartatása, 
 2. szabálysértési ügyekben a szükség szerinti intézkedés megtétele, 
 3. a közterületen folytatott – engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött – tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.) szabályszerűségének ellenőrzése, 
 4. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, vagy kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 5. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 6. a közlekedésrendészeti rendelkezések megszegőivel szemben helyszíni bírság kiszabása, illetve szabálysértési eljárás kezdeményezése,
 7. a közút kezelőjének megbízása alapján – a rendőrhatóság értesítése mellett – a közterületen tárolt üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli, szabálytalanul elhelyezett járművek eltávolíttatása,
 8. a megrongálódott, sérült közúti jelzőtáblák, kopott útburkolati jelek, úthibák jelzése a közút kezelője felé,
 9. a település belterületén a gyomirtás és parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, a védekezés ellenőrzése, a kötelezettség megszegőivel szemben eljárás kezdeményezése,
 10. a közterületen történő illegális szemétlerakás, környezetszennyező és engedély nélküli járműbontás, a helyi rendeletben szabályozott feltételektől eltérő égetés felderítése, intézkedés kezdeményezése,
 11. közreműködés a település szintű rendezvények biztosításában, 
 12. birtokvitás ügyek intézése,
 13. ebtartással kapcsolatos ügyek intézése.

Fadd, 2019. április 17.

                                                                       Dr. Percsi Elvira read more

Read more

Vízhiány értesítő

Tisztelt Lakosok!

Víztorony karbantartás és fertőtlenítés miatt vízhiány, nyomáscsökkenés és a folyamatos vízellátásban zavarok várhatóak az alábbiak szerint:

Fadd Nagyközség teljes területén:

 2019.04.18-án 900órától 1200 óráig

Kérjük fentiek szíves tudomásúl vételét.

Tolna, 2019. április 11.

                                                                                                                    Szalai András read more

Read more

Tüzelőanyag kiosztás

Tisztelt Kérelmezők!

Fadd Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy Önkormányzatunk 2019. április hónapban megkezdi a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormány határozattal megállapított téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos természetben nyújtott, háztartásonkénti 12.000 Ftértékű tüzelőanyag kiosztását. 

Az igénybejelentésben megjelölt tüzelőanyag átvételét megelőzően a jogosultak számára az Önkormányzat részéről egy hivatalos igazolás (a továbbiakban: Igazolás) kerül kiállításra. Az Igazolást a jogosult személyesen vagy írásbeli meghatalmazottja útján KIZÁRÓLAG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN(Hétfő: 8-16:00; Szerda: 8-16:00; Péntek: 8-12:00) a PolgármesteriHivatal 8. számú Irodájában veheti át 2019. április 10. napjátóla személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatását, valamint az átadás-átvételt igazoló nyilvántartás aláírását követően.  read more

Read more

Áramszünet értesítő

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2019. április 11-én

8órától várhatóan 16óráig

Fadd-Dombori:

Hajóállomás egész utca

Kikötő, MAHAJÓSZ, Concordia

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

Read more

ÓVODAI BEÍRATÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testületeértesíti a szülőket, hogy a fenntartásában működő

Faddi Kismanók Óvodában:

 1. A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2019. április 29. (hétfő),                  08 00 -15 00  óra között      

április 30. (kedd),                 08 00 -15 00  óra között       read more

Read more

Vízóra leolvasások időpontjai Domboriban

Az E.R.Ö.V  Viziközmű Zrt.  Dombori településen vízóra leolvasást végez 2019.04.23-án és 04.24-én, az alábbi lebontásban:

Dombori:2019.04.23 
Akác, Búzavirág, Csonka, Diófa, Fenyő, Gerbera, Gesztenye, Gyöngyvirág, Hajnal, Harcsa, Ibolya, Jázmin, Levendula, Liliom, Margaréta, Muskátli, Nefelejcs, Nyárfa, Nyírfa, Orgona, Pipacs, Rezeda, Rózsa, Szarkaláb, Szegfű, Tavasz, Tulipán, Viola, Virág  

Dombori:2019.04.24
Dunasor, Őslakosság
Read more

Zöldhulladék-gyűjtő zsákok átvétele

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogyaz Alisca Terra Kft. által biztosított zöldhulladék-gyűjtő zsákokat2019. 04. 05-ig a Faddi Polgármesteri Hivatal portáján vehetik át. A Volent-öböl üdülőtulajdonosai a piros zsákokatis ugyanitt vehetik át péntekinapokon.

Hétfőtől péntekig:

délelőtt: 8:00-12:00

délután: 13:00-15:00

Read more

Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülés meghívó

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2019. március 26-án (kedden) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

    Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(17. számúelőterjesztés)

 • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

    (18. számú testületi előterjesztés) read more

Read more