2020-02-26

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. február 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (10. számú előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 12/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (11. számú előterjesztés)
 • A Polgármester 2019. évi munkájának értékelése
  Előadó: Gerendai Ferenc Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke
  (12. számú előterjesztés)
 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (13. számú előterjesztés)
 • Beszámoló az Önkormányzatnál lefolytatott 2019. évi ellenőrzésekről
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (14. számú előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (15. számú előterjesztés)
 • Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (16. számú előterjesztés)
 • Tájékoztató az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (17. számú előterjesztés)
 • A Faddi Kismanók Óvodában pedagógus munkakörben, oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak nehéz körülmények között végzett munkájáért járó pótlék megállapítása
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (18. számú előterjesztés)
 • A Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (19. számú előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata 2 sz. módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetések lezárása és döntés a környezeti értékelés szükségességéről
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (20. számú előterjesztés)
 • A Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (21. számú előterjesztés)
 • Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (22. számú előterjesztés)
 • A Fadd, belterület 1601 és 1602 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (23. számú előterjesztés)
 • A Fadd, belterület 1704/2 hrsz-ú, Fadd, Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (24. számú előterjesztés)
 • Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (Szóbeli előterjesztés)
 • Kérdések, interpellációk
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (Szóbeli előterjesztés)
  Zárt ülés:
 • A Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának (magasabb vezetői) kinevezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (25. számú előterjesztés)
 • Alap-, középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló faddi roma tanulók/hallgatók részére a 2019/2020. tanév II. félévére kiírt ösztöndíjpályázat elbírálása
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (26. számú előterjesztés)
 • Bővebben

  Meghívó Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésre

  Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

  1. február 27-én (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel
   rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

  Az ülés napirendje

 • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (10. számú testületi előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 12/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (11. számú testületi előterjesztés)
 • A Polgármester 2019. évi munkájának értékelése
  Előadó: Gerendai Ferenc Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke
  (12. számú testületi előterjesztés)
 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (13. számú testületi előterjesztés)
 • Beszámoló az Önkormányzatnál lefolytatott 2019. évi ellenőrzésekről
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (14. számú testületi előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (15. számú testületi előterjesztés)
 • Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (16. számú testületi előterjesztés)
 • Tájékoztató az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (17. számú testületi előterjesztés)
 • A Faddi Kismanók Óvodában pedagógus munkakörben, oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak nehéz körülmények között végzett munkájáért járó pótlék megállapítása
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (18. számú testületi előterjesztés)
 • A Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (19. számú előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata 2 sz. módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetések lezárása és döntés a környezeti értékelés szükségességéről
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (20. számú testületi előterjesztés)
 • A Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (21. számú testületi előterjesztés)
 • Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (22. számú testületi előterjesztés)
 • A Fadd, belterület 1601 és 1602 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (23. számú testületi előterjesztés)
 • A Fadd, belterület 1704/2 hrsz-ú, Fadd, Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (24. számú testületi előterjesztés)
 • Bővebben

  Meghívó Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésre

  a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. február 27-én (csütörtökön) 14:30 órai kezdettel

  rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

  Napirend

 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (13. számú előterjesztés)
 • Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó: Fülöp János polgármester
  (15. számú előterjesztés)
 • Bővebben

  Agrárcenzus, 2020 – összeíró toborzás

  A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról: Bővebben

  Pályázati kiírás

  Fadd Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki Faddon 3 db önkormányzati bérlakás szociális jellegű bérbeadására

  Fadd Nagyközség Önkormányzata a Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2007. (X. 3.) Kt. rendeletében meghatározottak értelmében pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapú bérbeadására a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint. Bővebben

  Pályázati felhívás

  Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet

   a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük

  előmozdításának támogatására

  Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév II. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

  A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai: Bővebben

  Bölcsődei férőhelyek bővítése, kialakítása

  Fadd Nagyközség Önkormányzata a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében 132 140 522 ft. azaz százharminckétmillió – száznegyvenezer – ötszázhuszonkét forint vissza nem térítendő támogatást nyert a “Bölcsődei férőhelyek bővítése, kialakítása” c. pályázat keretében.
  A bölcsőde 2021. január elején kezdi meg működését.

  Skip to content