Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon

Projekt címe: Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon

Pályázati azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00082

Pályázó: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Támogatás összege: 199.999.198.-Ft

Projekt kezdete: 2018.09.01.

Projekt befejezése: 2020.08.31.

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a faddi szegregátumban. A Faddon építendő 3 db ÚJ családi ház  kivitelezési munkái az alábbiak szerint alakulnak:   

1./  Fadd , Kossuth Lajos utca 41. számú ingatlan

          Az új épület kivitelezési munkái  2019. július hónapban kezdődtek meg. Az ingatlan telekhatárainak és az épület helyének kitűzésért követően az alapozási munkákhoz kapcsolódó tereprendezéseket követően föld- és csatlakozó föld alatti “közmű” építésekkel indultak a munkák .  Az alapozás betonozási munkákat és az első szinti betonozást is egyben készítettük el , amelyet a víz elleni szigetelési munkák követtek ! Az épület főfalainak gondos kivitelezése volt a következő feladat. Ezen munkákat követően az egyes áthidalások kialakítása jelentett munkát a kivitelezőnek.  Az épületen belüli válaszfalak készítése volt a következő feladat , amelynek részét képezte a Schiedel gyártmányú kémény megépítése a padlástérig, amely tartalék fűtéshez kapcsolódó megoldást biztosít az épületben bérlőként lakók számára !    A tervezett és készítendő egy szintes épület  épület esetén a kivitelező  következő feladata a födém elkészítése , VB. koszurúval együtt , amelyet a kivitelező az elmúlt hét közepén megvalósított !  A következő fázisban a tervezett magas tető kialakításához szükséges ácsmunkák , majd tető héjalások következnek , kiegészítve az eső – vizet elvezető rendszerek kialakításával.   

2./  Fadd , Mátyás király utca 102. számú ingatlan

          Az előző pontban leírtak vonatkoznak ezen ingatlanra is !!!  A tető kialakítása az előző épület tetejének elkészültét követően valóul meg !

3./  Fadd , Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan

          Az előzőekben leírtak annyiban módosulnak , hogy a tervezett épület főfalainak készítése a napjainkban történik , majd a válaszfalak következnek. Az áthidalók készítése után a födém építése , valamint a VB. koszorú következik , amelynek a betonozási munkáit szeptember 18 – án tervezzük elvégezni ! Az épület magas tetejének kivitelezését szeptember végére tervezzük .

A kivitelezési munkák tervezett befejezési határideje 2019. november 30.