Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon

Projekt címe: Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon
Pályázati azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00082
Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata
Támogatás összege: 199.999.198.-Ft
Projekt kezdete:2018.09.01.
Projekt befejezése:2020.08.31.

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a faddi szegregátumban. A Faddon építendő 3 db ÚJ családi ház 
kivitelezési munkái az alábbiak szerint alakulnak:

   1./  Fadd , Kossuth Lajos utca 41. számú ingatlan

          Az új épület kivitelezési munkái  2019. július hónapban
kezdődtek meg. Az ingatlan telekhatárainak és az épület helyének
kitűzésért követően az alapozási munkákhoz kapcsolódó tereprendezéseket
követően föld- és csatlakozó föld alatti “közmű” építésekkel indultak a
munkák .  Az alapozás betonozási munkákat és az első szinti betonozást
is egyben készítettük el , amelyet a víz elleni szigetelési munkák
követtek ! Az épület főfalainak gondos kivitelezése volt a következő
feladat. Ezen munkákat követően az egyes áthidalások kialakítása
jelentett munkát a kivitelezőnek.  Az épületen belüli válaszfalak
készítése volt a következő feladat , amelynek részét képezte a Schiedel
gyártmányú kémény megépítése a padlástérig, amely tartalék fűtéshez
kapcsolódó megoldást biztosít az épületben bérlőként lakók számára !   
A tervezett és készítendő egy szintes épület  épület esetén a
kivitelező  következő feladata a födém elkészítése , VB. koszurúval
együtt , amelyet a kivitelező az elmúlt hét közepén megvalósított !  A
következő fázisban a tervezett magas tető kialakításához szükséges
ácsmunkák , majd tető héjalások következnek , kiegészítve az eső – vizet
elvezető rendszerek kialakításával.

   2./  Fadd , Mátyás király utca 102. számú ingatlan

          Az előző pontban leírtak vonatkoznak ezen ingatlanra is !!!  A
tető kialakítása az előző épület tetejének elkészültét követően valóul meg !

   3./  Fadd , Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan

          Az előzőekben leírtak annyiban módosulnak , hogy a tervezett
épület főfalainak készítése a napjainkban történik , majd a válaszfalak
következnek. Az áthidalók készítése után a födém építése , valamint a
VB. koszorú következik , amelynek a betonozási munkáit szeptember 18 –
án tervezzük elvégezni ! Az épület magas tetejének kivitelezését
szeptember végére tervezzük .

A kivitelezési munkák tervezett befejezési határideje 2019. november 30.”