Komplex programmal a közösségért Faddon

Projekt címe: Komplex programmal a közösségért Faddon
Pályázati azonosító: EFOP-1.6.2-16-2017-00038
Pályázó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Támogatás összege: 199 417 205.-Ft
Projekt kezdete: 2018.02.01.
Projekt befejezése: 2021.01.31.
 

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósítja meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)”című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, ,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Az összeállítás szándéka, hogy tájékoztassa a lakosságot a program céljairól.

 

A program célul tűzte ki, hogy a településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének, családok számára nyújtott sokrétű szolgáltatásain túl, a település egésze számára is biztosítson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.  A projektbe bevont személyek olyan családok tagjai, akiknél a különböző programokon, szolgáltatásokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának a segítése, ezáltal a több generáción át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése.

 

Cél hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az aktív közösség képes problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a megvalósításban.

 

A projekt az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő szolgáltatásrendszerrel a felhalmozódott hátrányok kezelésével az alábbi fő tevékenységek mentén gyakorol hatást: jelenléten alapuló szociális munka; kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás; felnőttképzés , foglalkoztatás, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;közösségépítés.

 

A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a 2011-es népszámlás adatai lapján kijelölt 2 db szegregátumot Fadd településen: az I. szegregátum a Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Tanács,  Sándor utcát, a II. szegregátum az Attila, a Tasnád és Új utcákat foglalja magába, így itt élő lakosság a program közvetlen célcsoportjába tartozik. A program közvetett célcsoportjába a település teljes lakossága beletartozik!

 

A Központi Statisztikai Hivatal által számított mutató, amely a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja.

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. Fadd esetében ez 35% feletti településrészeket jelent.

A mutató számítása: a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek.

A programo indulását megelőzte egy szükségletfelmérés, melyet a Láthatár Egyesület konzorciumi partner koordinált a pályázat előkészítő szakaszában. A munkafolyamatba bevonta települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is. Fontos szerepük volt a felmérés elvégzésének sikerében, hiszen a kérdezőbiztosok az otthonaikban keresték fel a családokat.  A felmérés másik fontos része volt a településen jelen lévő szolgáltatók vezetőivel és területen dolgozó munkatársainak közreműködésével megtartott workshop-ok és találkozók voltak.

 

Mindkét szegregátumban elkezdődött a jelenlét alapú szociális munka, amely jelenleg 4 fő szociális munkással és 2 fő startasszisztenssel zajlik.  A segítő tevékenység fontos alapja, hogy egyéni és családi fejlesztési tervek mentén zajlik, melyeket a szociális munkások készítenek el a szakmai vezető koordinálásával. Afejlesztési tervekben az egy háztartásban élő családtagok, valamint a gyermekek fejlődését akadályozó családi problémákból adódó diszfunkciók kezelésére, oldására van lehetőség. A szociális munkás rendszerszemléletben gondolkodva a család egészét segíti, gondozza az egyén minél hatékonyabb integrálódása érdekében.

A program megvalósításának egyik fontos feltétele az olyan közösségi szolgáltató központ, amely hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek ad teret, információt nyújt, segíti a szociális problémák megoldását, a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt. Szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. Csillag Szolgáltató Pontok ideiglenes jelleggel, mobil konténer bérlésével üzemelnek mindkét szegregátumban a Vörösmarty és Tasnád utcákban. Az EFOP-2.4.1 projekt keretében szegregátumonként egy-egy Szolgáltató Pont kerül kialakításra, melyek átadása egy későbbi időpontban fog megtörténni.

Javasoljuk, keresse fel facebook oldalunkat a program aktualitásaival kapcsolatban.

(www.facebook.com/Komplex-programmal-a-közösségért-Faddon)

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Láthatár Közhasznú Egyesület

A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésű, EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú „komplex programmal a közösségért Faddon” című program szervezésében a kezdetektől sok program valósult meg. Minden rendezvényünk azok körében, akiket megszólítottunk vele, nagy népszerűségnek örvendett. Gyermekeknek szerveztünk: napközis táborokat, nyári egyhetes Balaton parti táborokat, tanulmányi kirándulásokat (Pécs, Óbánya, Sötétvölgy), szakmatúrákat (Bóly, Pécs, Nagymányok, Szekszárd), Mikulás ünnepségeket, gyereknapot, karácsonyi játszóházat, húsvéti játszóházat, művészpalánta képzőt, harcművészet-íjászat foglalkozásokat, tanodát, korrepetációs lehetőséget biztosítottunk fiataloknak, informatikai és digitális kompetencia képzést, Technokid előadásokat, romatáncot, aktív állampolgár képzést.

Családokat szólítottunk meg a következő közösségi  programjainkkal: családi kirándulások (Pécs, Kalocsa, Baja), bábfesztivál, családi napok (tehetségkutató, sportvetélkedők), drogprevenció, roma kultúra napok (fotókiállítás, hagyományőrző táncegyüttesek), közösségi egészség napok, focikupa, babamasszázs, baba-mama klub, sokszínű kultúra, fókuszban a család.

Felnőtteknek szóló programjaink: Okj-s képzések (bolti eladó, vasbeton szerelő, targonca), álláskeresési tréningek, kulcsképesség fejlesztő tréningek, vállalkozóvá válást elősegítő tréning, főzőklub, nyelvi képzés, egyéni munkavállalói tanácsadás, szülők akadémiája.

Közösségi akciókat is hirdettünk: kertészkedés, fahordás, turi-muri.