Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár

Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT, Fadd

7133 Fadd, Béke u. 1. – Tel.: 06-74-447-460 06-74-676-515 – Tel./fax: 06-74-546-002
E-mail: kulturfa@tolna.net ikszt.fadd@gmail.com

Fadd Nagyközség Önkormányzata az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Címbirtokos pályázatban vállalta, hogy a beruházás látogathatóságát biztosítja hetente 7 nap 42 órában. Az intézmény nyitva tartása ennek megfelelően módosult:

Művelődési Ház
 
Könyvtár
hétfő 10 – 18 hétfő 10 – 18
kedd 10 – 18 kedd 10 – 18
szerda 10 – 18 szerda 10 – 18
csütörtök 10 – 18 csütörtök 10 – 18
péntek 10 – 21 péntek 10 – 18
szombat 12 – 18 szombat 12 – 18
vasárnap 16 – 18 vasárnap 16 – 18
       

Szolgáltatásainkat (fénymásolás, nyomtatás, internet- és számítógép-használat) a könyvtár nyitva tartási idejében biztosítjuk. A pénteki meghosszabbított nyitva tartás idején főként a fiataloknak szeretnénk lehetőséget nyújtani szabad idejük eltöltésére: játékainkkal (csocsó, darts, ping-pong, kártyák, társasjátékok) szeretnénk becsalogatni őket a művelődési házba, hogy azután igényeik szerint programokat szervezzünk nekik. Klubfoglalkozásokat olyan témákkal, amik őket érdeklik; filmvetítéseket, hiszen egy közös filmélmény is lehet közösségformáló, generálhat érdekes, izgalmas beszélgetéseket.

Természetesen továbbra is várjuk a civil szervezeteket, helyet adunk számukra; amennyiben szükség van rá, például technikai eszközökkel, segítjük a munkájukat.

Tervezzük és szervezzük a különböző kisebb és nagyobb rendezvényeket, igyekszünk a legjobb tudásunk szerint kiszolgálni az igényeket, de ez kevés a sikerhez. Munkánk akkor lesz eredményes, ha a programjainkon részt vesznek mindazok, akiket megszólítunk: fiatalok, idősek egyaránt. Ha nem megfelelő a kínálatunk, kérjük, jelezzék, és persze azt is, hogy mire lenne igény, mit várnak a megújult Integrált Közösségi és Szolgáltató Tértől és munkatársaitól.

Elérhetőségeink: tel.: 74/447-460, 74/676-515, tel./fax: 74/546-002, e-mail: kulturfa@tolna.netikszt.fadd@gmail.com
Programjainkról tájékozódhat a facebookon is!

Igazgató: Iker Ibolya
Munkatársak: Baros-Knittel Andrea, Takács Melitta

A MŰVELŐDÉSI HÁZ, MINT INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT)

A község egyesületeinek rendezvényeihez, civil kezdeményezések keretében szerveződő csoportok összejöveteleihez is helyet ad a művelődési ház.

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Rendszeresen tartanak klubfoglalkozásokat, melyre meghívnak az életmóddal, egészséggel foglalkozó előadókat, neves művészeket. Szinte minden hónapban szerveznek kirándulásokat fürdőhelyekre, színházba. Megünneplik a nőnapot, a karácsonyt, ilyenkor kis ünnepséget rendeznek maguknak.

Boróka Ének és Néptánc Egyesület
Kedd esténként tart próbákat az énekkar. A közel negyven fős csoport rendszeresen lép fel a községi rendezvényeken, de gyakran hívják őket szerepelni a megye kulturális megmozdulásaira is. Több önálló estet is rendeztek a művelődési házban. Mára rendszeressé vált az Adventi koncertjük. Műsoraikban szereplési lehetőséget adnak a községben élő ifjú, tehetséges, zenét tanuló gyerekeknek is. Próbáikat kedd este 6-tól 8 óráig tartják, de ha a műsorokra való felkészülés úgy kívánja, többször is próbálnak hetente. A néptánc csoport szombat délután tartja próbáit. A környék folklórjának megőrzésén túl más tájegységek táncait is szívesen tanulják be és adják elő a falu rendezvényein, de a környékbeli településeken is gyakran fellépnek. A gyakorlott táncosok mellé mindig örömmel látnak új tagokat is.

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
A több éves múltukra visszatekintve a szív- és érrendszeri megbetegedés vezető szerepét szeretnék programukkal megelőzni, háttérbe szorítani. A betegség könnyítése, megelőzése a cél. A rehabilitációs központ településünktől 180 km-re van, ami amúgy is nagy sújt vet a gyógyszer magas költségei miatt a betegekre. A programuk a munkába való visszaállásukat is segíti. Az állandó programok biztosításával mindennemű felmerülő kérdésre választ kívánunk adni. Medencés gyógytorna megszervezésével bővítették az egyesület szolgáltatásait. Tagjaik létszáma megközelíti a száz főt.
Összejöveteleiket a művelődési házban tartják.

Rendszeres programok:
– Gyógytorna heti egy alkalommal, szakképzett gyógytornásszal és orvosi felügyelettel
– Orvosi előadások, életmód- és étkezési tanácsadások havi rendszerességgel
– Lélekfrissítés Deméné Miksa Zsuzsa nyugdíjas református lelkésszel havi egy alkalommal

Fogadóórák a művelődési házban
A Falugazdász péntekenként kihelyezett fogadóórát tart, a Tarr Kft. munkatársa pedig havonta egy alkalommal, erről előzetesen plakátokról, szórólapokról értesül a lakosság.

A művelődési ház közművelődési tevékenysége keretében a legifjabbtól a legidősebbig igyekszik minden korosztály érdeklődési körének megfelelő programokat szervezni: Évente három alkalommal várjuk játszóházba a gyerekeket: Húsvét és Karácsony előtt az ünnepkörhöz kapcsolódó készülődéssel, augusztus végén pedig nyárbúcsúztató játszóházzal.

Mikulás napra minden évben kis műsorral és ajándékkal lepjük meg a gyerekeket.

Rendszeresen szervezünk gyermekszínházi előadásokat, évente három alkalommal szórakoztatják előadásaikkal a gyereket különböző színtársulatok.

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola nagyobb teret igénylő rendezvényei – ünnepi megemlékezések, bálok, szavalóversenyek, stb. – alkalmával is több száz gyermek fordul meg a ház falai közt. Ezen alkalmakkor az intézmény tevékenysége nem csupán a helyiségek nyitására-zárására korlátozódik, hanem a technikai- és hangtechnikai feltételek biztosítására, a díszletek készítésére, a rendezvények és az azokat megelőző próbák lebonyolításában való segítségnyújtásra is kiterjed.

A felnőtt korosztály szintén megtalálja programjaink között az érdeklődésének megfelelőt. Az önkormányzat minden évben Nőnapi ajándékműsorral köszönti a községben élő lányokat, asszonyokat, melyre a nagyteremben kerül sor.

Augusztus 20-án Falunapon látjuk vendégül a falu apraját-nagyját: főzőverseny, kulturális műsor, sport program, kiállítás, játszóház, bál várja a szórakozni vágyó vendégeket.

Az őszi-téli szezon programjait október elején szüreti mulatság nyitja, melyen a falu apraja nagyja megmozdul.

Október hónapban az országos köszöntések, ünnepségek mellett a községi Idősek napi ünnepségen műsorral és ebéddel várjuk a szépkorúakat.

A hagyományos Erzsébet-Katalin bálban a tánc és mulatás mellett rövid műsor is szórakoztatja a vendégeket.

A társadalmi ünnepeinken rendezett emlékműsorokon nagy számú ünneplő közönség vesz részt. Március 15-én és október 23-án minden évben az iskolások közreműködésével szervezzük a megemlékezést.

A karácsonyi koncertet a katolikus templomban rendezzük, melyre minden évben neves művészeket hívunk meg. 2006-ban községünk szülötte, Szuprics Edit, a pécsi színház művésze adott koncertet.

A kézimunka szakkörben főként az idősebb generációhoz tartozó asszonyok találkoznak heti rendszerességgel. Új motívumokat tanulnak a régi hagyományok ápolása mellett. Munkáikat rendszeresen bemutatják egy-egy jelesebb alkalomra rendezett kiállításon.

Péntekenként ALTERNATÍV-Á-t kínálunk a fiataloknak szabadidejük eltöltéséhez.

A helyi amatőr alkotók és neves művészek egyaránt kiállítanak egy-egy nagyobb rendezvényhez kapcsolódó önálló kiállítással, illetve a művelődési ház előterében található Minigalériában, néhány hetes bemutatkozással. 2006-ban a Falunapon nyitottuk meg a faddi születésű és itt élő Molnár M. György festőművész állandó kiállítását.

 

KÖNYVTÁR

Az intézmény munkájának másik kiemelten fontos területe a könyvtári tevékenység.

Itt a lakosság igénybe veheti a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat, közel húszezer kötet közül válogathat. Könyvtárközi kölcsönzéssel az ország bármely könyvtárából meghozatjuk azt a könyvet, amire az olvasónak szüksége van, de könyvtárunk állományában nem található.

A könyvek kölcsönzése mellett napilapokat, folyóiratokat olvasgathat, segítséget kaphat iskolai tanulmányokhoz vagy önképzéshez egyaránt. Beiratkozási díj nincs.

Eszközeinkkel térítéses lakossági szolgáltatást is végzünk: fénymásolás, faxolás, szövegszerkesztés, nyomtatás, Internet hozzáférés. Plakátot, meghívót készítünk, szakdolgozatok gépelésében, szerkesztésében segítünk.

E-tanácsadó munkatársunk alapfokú számítógép-használati tanfolyamot tart.

A Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján az álláskeresésben is segítséget adunk, a könyvtárban FIP működik.

A könyvtár a Faddi Hírek szerkesztősége is; a negyedévente megjelenő helyi újság hírt ad a falu életéről, az önkormányzat munkájáról, tájékoztatja a lakosságot a közérdekű rendeletekről. Segítséget nyújtunk a község honlapjának szerkesztéséhez, összeállításához, és a község újkori történetét megörökítő História könyv szerkesztéséhez is.

Helytörténeti munkát is végzünk: összegyűjtjük a településünkkel kapcsolatos újságcikkeket, szakdolgozatokat, könyveket, minden írott és elektronikus forrást, ami a község jelen életével és múltjával kapcsolatos.

Szolgáltatások díjai:
Fénymásolás
20 Ft/A4-es oldal
30 Ft/A3-as oldal
Nyomtatás
fekete 20 Ft/A4-es oldal
fekete 30 Ft/A3-as oldal
színes 300 Ft/A4-es oldal
Internet
Regisztrációval fél óra ingyenes, utána 5 Ft/perc
Fax
küldése 180 Ft/oldal
fogadása 50 Ft/oldal

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Községi könyvtárunk Fadd nagyközség nyilvános könyvtáraként fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélésebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében:
– a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük,
– gondoskodunk az állomány sokoldalú feltárásáról,
– a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár tájékoztató-információs szolgáltatásait,
– folyamatosan javítjuk a szolgáltatások tárgyi feltételeit, kihasználva a pályázatok által nyújtott lehetőségeket,
– részt veszünk a könyvtárosok továbbképzésén és tapasztalatcseréjén,
– könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait,
– munkánk során figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.

Fenntartónkkal, Fadd Nagyközség Önkormányzatával egyetértésben arra törekszünk, hogy intézményünkben megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást, ennek elengedhetetlen feltétele a könyvtár bővítése, korszerűsítése. Ezzel nem csak a XXI. század követelményeinek kívánunk megfelelni, hanem leginkább azoknak az igényeknek, elvárásoknak, amelyekkel a használók, az olvasók a könyvtár felé fordulnak.

Könyvtárunk a művelődési házzal integrált intézményként működik (Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár), szoros szervezeti és működési egységben, lehetőséget biztosítva a közösségi művelődésre is. Összehangoljuk szolgáltatásainkat és technikai fejlesztéseinket. Ennek eredményeként elértük azt, hogy könyvtárunkban 1999 óta térítési díj ellenében mindenkinek lehetősége van a számítástechnikai eszközök használatára: internetezésre, elektronikus levelezésre, szövegszerkesztésre, fekete-fehér és színes nyomtatásra, scanner használatra, fénymásolásra.

Szélessávú Internet-hozzáféréssel rendelkezünk. Módunk van fax küldésére és fogadására, tehát mindazon szolgáltatások rendelkezésre állnak, amiket egy teleház nyújtani tud.