Önkéntes területvédelmi tartalékos alapfelkészítés

Az MH HFKP 17. Előkészítő Részleg (Szekszárd) 120 órás területvédelmi tartalékos alapfelkészítést indít katonai előképzettséggel nem rendelkezők részére.

Célja az állampolgárok felkészítése a településhez, a járáshoz, illetve a megyéhez kötődő honvédelmi (katonai) feladatokra.

A felkészítés tananyaga 10 modulra tagozódik, melyek egyben (20 nap) vagy modulonként felosztva több időpontban is elvégezhetők melyről közvetlenül egyeztetünk. Minimum 30 fős csoport esetén hétvégi felkészítés is tervezhető. (általános katonai ismeretek, elsősegély, önvédelem, fegyverismeret és lőelmélet, gyakorlat) read more

Read more

Felhívás gyommentesítésre

Tisztelt Faddi Lakosok!

 

Az utóbbi időszakban számos bejelentés érkezett, hogy a település több belterületi ingatlanán sok az elburjánzott gyomnövény.

Erre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdésének c) pontja szerint, „az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.” read more

Read more

Tájékozató a parlagfű elleni védekezésről

Tisztelt Földtulajdonosok, Tisztelt Lakosság!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éhftv.) 17. § (4) bek. alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani.

A törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki (amely) az élelmiszerlánc szereplője, valamint a termőföld, erdő- és egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területre.   read more

Read more

Nyári diákmunka 2018

Kedves Diákok!

A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.

Fadd Nagyközség Önkormányzata 2018. július 01. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban foglalkoztat maximum 1 hónapos időtartamra 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákokat. A foglalkoztatás az önkormányzat illetékességi területén történik alapfeladat ellátását szolgáló feladatkörben. Havi munkabér bruttó 135.375,- Ft/hó. read more

Read more

Sárkányhajó magyar bajnokság

Utolsó erőpróbájukra készülnek a dragonosok a szegedi VB előtt, és hangolnak az Európa – bajnokságra

A június igazán gazdag időszak a sárkányhajósok számára, hiszen a győri sárkányhajó fesztivál után június 8 és 10 között már Fadd – Domboriban mérkőznek meg ismételten a csapatok.  A három napos versenyfutamokon valamennyi korosztály képviselteti magát, hiszen az U18, Premier, Senior„A” és „B” korosztályban is vízre szállnak a sárkányhajósok. read more

Read more