Képviselő testület

Fülöp János                polgármester

Bali Ervin                   alpolgármester

Márkus György          külsős alpolgármester

Gerendai Ferenc         Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

Antus Zsolt                települési képviselő

Baross Gábor              települési képviselő

Kákonyi József                települési képviselő

Benis Brigitta             települési képviselő