Dunaág 7139 Egyesület

A civil fő szervezet célja:

§  Az egyesület célja soraiba tömöríteni a Domboriban üdülő tulajdonnal (használattal) rendelkező vállalkozókat, üdülő vendégeket érdekképviseleti, véleménynyilvánító, kezdeményezési tevékenységre,

§  Tervezhetővé tenni az üdülőhely és Dombori öregfalu életével, működésével kapcsolatos teendőket, megfelelő információval ellátni az itt élőket az üdülőhely valamennyi kérdésével kapcsolatban,

§  Aktív közreműködés a település természetvédelmi, zöldfelület védelmi, szennyezés megelőzési és településfejlesztési tevékenységében,

§  Sportrendezvények szervezése és támogatása,

§  Hagyományőrzés elősegítése kulturális programok szervezésével.

§  Közérdekű információhoz jutás megfelelő csatornáinak közös kialakítása Fadd önkormányzatával.

§  Aktívan közreműködni az üdülőterülettel kapcsolatos fejlesztések, célok, tervek megvitatásában és megvalósításában. Paks2 településrészt érintő ügyek aktív követése

§  Üdülőhely működését szabályozó rendeletek közös aktualizálása, ezek hiányában helyi rendeletek alkotásában közreműködés a tulajdonosok igényeinek megfelelően.

§  Hulladékkezelés háromoldalú felülvizsgálatát kezdeményezni, további célok közös kitűzése, folyamatos ellenőrzés mellett.

§  Vízpart és közterületek kulturált hasznosításának biztosításában közreműködni.

§  Üdülőterület folyamatos felújításban, valamint a rövid és hosszú távú tervek készítésében, a tulajdonosokat bevonva segíteni az önkormányzat döntés előkészítését.

§  Társadalmi akciók, kezdeményezések, szervezése a baráti, jószomszédi kapcsolatok és társasági élet erősítése céljából.

§  Hagyományok felkutatása, gondozása, ilyen jellegű és egyéb közösségi programok szervezése.

§  Rendszeres faültetések, saját ültetések ápolása

§  Szemétgyűjtési akciók

§  Diákok részére 50 óra közösségi szolgálat támogatása

§  Sportesemények (elsősorban vízisportok, strandröplabda, kerékpártúrák) szervezése és támogatása

§  Tájékoztató fórumok szervezése

§  Egyéb közösségi események szervezése, támogatása

Az Egyesület székhelye: 7133 Fadd-Dombori, Hajnal u. 16.
E-mail: dunaagegyesulet@gmail.com
Nyilvántartási szám: 2184.
Számlaszám: 10104617-31089700-01005006

Weboldal, egyesületi hírek: https://www.fadddombori.hu/

Elérhetőségek:

§  Vékony Viktor, vekonyv@gmail.com, 20/531-0931

§  Takács Anikó, aniko.takacs09@gmail.com, 20/932-3923

§  Virág Attila, sanchomuzax@gmail.com, 70/265-2211

§  Berlinger Gábor, berlinger.gabor@gmail.com, 30/9715-077

§  Schuckert Viktória, misziszmisz@gmail.com, 20/669-7272

§  Csapó Katalin, noelmarcell@gmail.com, 20/349-7514

§  Szabolcska István, szegenek@gmail.com, 30/694-2521

Az egyesület jelenlegi taglétszáma 121 tag és 7 támogató.

A létesítő okirat kelte:
2019. február 27. napja