Dunaág 7139 Egyesület

Az Egyesület székhelye:
7133 Fadd-Dombori, Dunasor 48
 
E-mail : dunaagegyesulet@gmail.com
 
Nyilvántartási szám: 2184.
 
Számlaszám : 11600006-00000001-99376249
 
Elérhetőségek:
 
• Központi e-mail cím: dunaagegyesulet@gmail.com
• Postacím: Fadd-Dombori, Dunasor 48
 
Elnök : Takács Anikó  20-9323-923
Elnök helyettes : Stumpf Bence
Titkár : Babarik György
 
Elnökségi tagok : Schuckert Viktória , Szabó Ferenc
Felügyelő Bizottság Elnöke : Szabolcska István
Felügyelő Bizottsági tagok : Kovács Rita, Vékony Viktor
 
A 2019 -ben bejegyzett egyesület taglétszáma 122 fő, mely folyamatosan bővül.
 
A civil szervezet célja:
 
Az egyesület célja soraiba tömöríteni a Domboriban üdülő tulajdonnal (használattal) rendelkező vállalkozókat, üdülő vendégeket érdekképviseleti, véleménynyilvánító, kezdeményezési tevékenységre.
 
Tervezhetővé tenni az üdülőhely és Dombori öregfalu életével, működésével kapcsolatos teendőket, megfelelő információval ellátni az itt élőket az üdülőhely valamennyi kérdésével kapcsolatban.
 
Aktív közreműködés a település természetvédelmi, zöldfelület védelmi, szennyezés megelőzési és településfejlesztési tevékenységében.
 
Hagyományőrzés elősegítése kulturális programok szervezésével.
 
Az egyesület tevékenysége és feladatai, a célok érdekképviseletében különösen:
 
• Közérdekű információhoz jutás megfelelő csatornáinak közös kialakítása Fadd önkormányzatával.
• Aktívan közreműködni az üdülőterülettel kapcsolatos fejlesztések, célok, tervek megvitatásában és megvalósításában.
• Üdülőhely működését szabályozó rendeletek közös aktualizálása, ezek hiányában helyi rendeletek alkotásában közreműködés a tulajdonosok igényeinek megfelelően.
• Hulladékkezelés háromoldalú felülvizsgálatát kezdeményezni, további célok közös kitűzése, folyamatos ellenőrzés mellett.
• Vízpart és közterületek kulturált hasznosításának biztosításában közreműködni. 
• Üdülőterület folyamatos felújításban, valamint a rövid és hosszú távú tervek készítésében, a tulajdonosokat bevonva segíteni az önkormányzat döntés előkészítését.
• Társadalmi akciók, kezdeményezések, szervezése a baráti, jószomszédi kapcsolatok és társasági élet erősítése céljából.
• Hagyományok felkutatása, gondozása, ilyen jellegű és egyéb közösségi programok szervezése.