Meghívó Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésre

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045, e-mail: faddromaonk@freemail.hu

MEGHÍVÓ

a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 24-én (hétfőn) 14:30 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Beszámoló a Faddi Kismanók Óvoda 2018/2019. nevelési évéről
Előadó: Fülöp János polgármester
(50. számú testületi előterjesztés) read more

Read more

Meghívó képviselő-testülei ülésre.

Fadd Nagyközség Polgármestere

7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. június 24-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a Faddi Kismanók Óvoda 2018/2019. nevelési évéről
Előadó: Fülöp János polgármester
(50. számú előterjesztés)
2. Közérdekű bejelentés a Fadd, Tanács utca közterület-elnevezésével kapcsolatban
Előadó: Fülöp János polgármester
(51. számú előterjesztés)
3. Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
Előadó: Fülöp János polgármester
(52. számú testületi előterjesztés)
4. Beszámoló EFOP-2.4.1. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” (ERFA) projektről
Előadó: Fülöp János polgármester
(53. számú előterjesztés)
5. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonban lévő (Pécs, Szántó Kovács János utcai) kollégiumi férőhelyek 2019/2020-as tanévben történő betöltésére
Előadó: Fülöp János polgármester
(54. számú előterjesztés)
6. Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fülöp János polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
7. Kérdések, interpellációk
Előadó: Fülöp János polgármester
(Szóbeli előterjesztés) read more

Read more

Lakossági fórum

Fadd Nagyközség Önkormányzata

településrendezési tervének, helyi építési szabályzatának, valamint a település képi rendeletének módosítása tárgyában

lakossági fórumot tart

Helye: Faddi Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 

Ideje: 2019. június 24-én, 17:30 órai kezdettel

A véleményezési anyag a https://fadd.hu/rendezesi-terv-modositasa/ honlapon megtekinthető. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Fülöp János sk.

 polgármester

Read more

Állásajánlat

Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi csoport

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: read more

Read more

Dunaág 7139 Egyesület javaslata Dombori csónakkikötő üzemeltetésére

Tisztelt Faddi Lakosok!

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 28-i ülésén a dombori Csónakkikötő üzemeltetésének kérdését is napirendre tűzte. Az üzemeltetés tárgyában mind a Faddi Sporthorgász Egyesület, mind a Dunaág 7139 Egyesület benyújtotta kérelmét és elképzeléseit, amelyek itt megtekinthetők. A Testület a Csónakkikötő üzemeltetési jogát a Faddi Sporthorgász Egyesületnek biztosította.

                                               Tisztelettel: read more

Read more

Pályázati felhívás Dombori Nyári Fesztivál megrendezésére

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7133 Fadd, Dózsa György u. 12.

Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045

e-mail: titkarsagfaddph@tolna.net

 

Pályázati felhívás

Dombori Nyári Fesztivál megrendezésére

 

 

1. ályázat célja

A 2019. július 6-7-ig Domboriban megrendezendő 2 napos Dombori Nyári Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) ideje alatt a közönség részére a szabadidő tartalmas, színvonalaseltöltésére alkalmas, valamennyi korosztály igényeit kielégítőprogramok szervezése. read more

Read more

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetés

Ezúton szeretném tájékoztatni a Fadd Nagyközség illetékességi területén működő Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetésével kapcsolatos feladataikról.

  1. A 237/2018. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
  2. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

A Korm. rendeletben foglaltak alapján a regisztráció az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, ütemezetten történik az alábbiak szerint:

a) 2019. július 1-jével a szállodáknak

b) 2019. október 1-jével a panzióknak

c) 2020. január 1-jével a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi és egyéb szálláshelyeknek read more

Read more

Vízóra leolvasás

Tisztelt Lakosok!

Az E.R.Ö.V Viziközmű Zrt.  Fadd településen vízóra leolvasást végez 2019. május 17-21-ig, az alábbi lebontásban:

Fadd:2019. 05. 17. 

Attila, Hősliget, Kossuth, Sándor, Tasnád, Temetősor, Volent-öböl

Fadd:2019. 05. 20.

Arany, Béke, Deák, Hunyadi, Jókai, Kisköz, Mátyás, Munkácsy,

Öreg, Radnóti, Táncsics, Templom, Váci, Vörösmarty, Zrínyi

Fadd:2019. 05. 21.

Ady, Alvég Béri Balogh, Csokonai, Dózsa, Etelköz, Garay, Kinizsi, Petőfi, Rákóczi, Rózsa, somos, Sport, Széchenyi, Tokaj, Új read more

Read more
Skip to content