FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

A Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a foglalja magában az Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szántó Kovács János utcában lévő három kollégiumi férőhely biztosítására vonatkozó előírásokat. A kollégiumi férőhelyek Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató, faddi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók elhelyezésére szolgálnak. Amennyiben faddi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóval mindegyik kollégiumi férőhely nem tölthető be, az üresen maradt férőhelyek nem faddi állandó lakos hallgatóval is betölthetők. read more

Read more

Lakossági fórum

Fadd Nagyközség Önkormányzata

településrendezési tervének, helyi építési szabályzatának, valamint a település képi rendeletének módosítása tárgyában

lakossági fórumot tart

Helye: Faddi Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 

Ideje: 2019. június 24-én, 17:30 órai kezdettel

A véleményezési anyag a https://fadd.hu/rendezesi-terv-modositasa/ honlapon megtekinthető. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Fülöp János sk.

 polgármester

Read more

Állásajánlat

Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi csoport

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: read more

Read more

Dunaág 7139 Egyesület javaslata Dombori csónakkikötő üzemeltetésére

Tisztelt Faddi Lakosok!

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 28-i ülésén a dombori Csónakkikötő üzemeltetésének kérdését is napirendre tűzte. Az üzemeltetés tárgyában mind a Faddi Sporthorgász Egyesület, mind a Dunaág 7139 Egyesület benyújtotta kérelmét és elképzeléseit, amelyek itt megtekinthetők. A Testület a Csónakkikötő üzemeltetési jogát a Faddi Sporthorgász Egyesületnek biztosította.

                                               Tisztelettel: read more

Read more

Pályázati felhívás Dombori Nyári Fesztivál megrendezésére

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7133 Fadd, Dózsa György u. 12.

Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045

e-mail: titkarsagfaddph@tolna.net

 

Pályázati felhívás

Dombori Nyári Fesztivál megrendezésére

 

 

1. ályázat célja

A 2019. július 6-7-ig Domboriban megrendezendő 2 napos Dombori Nyári Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) ideje alatt a közönség részére a szabadidő tartalmas, színvonalaseltöltésére alkalmas, valamennyi korosztály igényeit kielégítőprogramok szervezése. read more

Read more

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetés

Ezúton szeretném tájékoztatni a Fadd Nagyközség illetékességi területén működő Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetésével kapcsolatos feladataikról.

  1. A 237/2018. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
  2. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

A Korm. rendeletben foglaltak alapján a regisztráció az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, ütemezetten történik az alábbiak szerint:

a) 2019. július 1-jével a szállodáknak

b) 2019. október 1-jével a panzióknak

c) 2020. január 1-jével a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi és egyéb szálláshelyeknek read more

Read more

Vízóra leolvasás

Tisztelt Lakosok!

Az E.R.Ö.V Viziközmű Zrt.  Fadd településen vízóra leolvasást végez 2019. május 17-21-ig, az alábbi lebontásban:

Fadd:2019. 05. 17. 

Attila, Hősliget, Kossuth, Sándor, Tasnád, Temetősor, Volent-öböl

Fadd:2019. 05. 20.

Arany, Béke, Deák, Hunyadi, Jókai, Kisköz, Mátyás, Munkácsy,

Öreg, Radnóti, Táncsics, Templom, Váci, Vörösmarty, Zrínyi

Fadd:2019. 05. 21.

Ady, Alvég Béri Balogh, Csokonai, Dózsa, Etelköz, Garay, Kinizsi, Petőfi, Rákóczi, Rózsa, somos, Sport, Széchenyi, Tokaj, Új read more

Read more
Skip to content