Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011

Pályázat címe: Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon

Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 129.538.012,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Fadd Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a település belterületi csapadékvíz elvezetésének rendezését, melyet a TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés tárgyú támogatás segítségével tervezi megvalósítani. Bővebben

Élő vízi út kialakítása Fadd Nagyközségben

Pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027

Pályázat címe: Élő vízi út kialakítása Fadd Nagyközségben

Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 59 931 960 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Bartal-csatorna a faddi és a tolnai Duna-holtágat összekötő csatorna melynek kitisztítását, rendezését és vízi közlekedésre alkalmas állapotba hozását tervezi az önkormányzat. A fejlesztés eredményeképpen kajakkal, kenuval, csónakkal a két holtág között is közlekedni lehet, így újabb aktív turizmust segítő vízi attrakció áll majd rendelkezésre a Tolna megyébe érkező és a helyi vendégek számára. A fejlesztés kapcsolódik a Tolna Megyei Önkormányzat által megvalósított “Sió projekthez”, melynek keretében a Sió-csatornán alakít ki a Megyei Önkormányzat több érintett településsel, civil szervezettel összefogva élő vízi utat.  Egyelőre a nád az úr a csatornán, de a megfelelő mederrendezés után a szükséges vízszint biztosított a csónakkal, kajakkal és kenuval való közlekedéshez. A közel 2 ha összterületű csatorna közvetlen kapcsolatot biztosítana a fejlesztést követően a Sió-csatornához ezzel is megnövelve a Tolna megye területén kialakítandó élő vízi utat. A fejlesztés illeszkedik a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz és a Tolna Megyei Területfejlesztési Programhoz, valamint közvetlenül kapcsolódik a Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz is. Bővebben

Egészségház

Faddon Ünnepélyes keretek között adták át 2019. október 4-én Fadd Nagyközségben az Egészségházat.

A TOP – 4.1.1 – 15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt megvalósítása során megítélt 99.612.100 forint, valamint a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól 2018-ban elnyert 42.086.573 forint, majd 2019-ben elnyert 48.000.000 forint támogatási összegből, valamint 38.872.835 forint önkormányzati önerő biztosításával új, korszerű egészségház és parkoló jött létre, amelynek köszönhetően a település egészségügyi alapszolgáltatásait egy közös épületben helyezhették el 379,5 négyzetméter alapterületen. Az épület tervezése és kivitelezése során fontos szempont volt a mai kor igényeit minden szempontból kielégítő, a lehető legtöbb funkcióval ellátott egészségügyi intézmény kialakítása. Az Egészségházban kapott helyet két felnőtt háziorvosi rendelő elkülönítővel és közös váróteremmel, a fogorvosi rendelő, a gyermek háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségei is. Az épületben családbarát funkciók, továbbá korszerű betegtájékoztató rendszer létesült. Az előírások figyelembevételével megvalósult az épület teljes körű akadálymentesítése. Az egészségház villamosenergia felhasználásának segítésére megújuló energiaforrásként egy 10 kW teljesítményű napelemrendszert telepítettek a tetőre. Bővebben

Új Egészségház pályázat

TOP-4.1.1- 15-TL1- 2016-00014

A kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 123.677.500,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
(ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020. május 25.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1- 15-TL1-2016-00014

Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon

Projekt címe: Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon Pályázati azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00082 Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata Támogatás összege: 199.999.198.-Ft Projekt kezdete:2018.09.01. Projekt befejezése:2020.08.31.

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a faddi szegregátumban. A Faddon építendő 3 db ÚJ családi ház 
kivitelezési munkái az alábbiak szerint alakulnak:

   1./  Fadd , Kossuth Lajos utca 41. számú ingatlan

          Az új épület kivitelezési munkái  2019. július hónapban
kezdődtek meg. Az ingatlan telekhatárainak és az épület helyének
kitűzésért követően az alapozási munkákhoz kapcsolódó tereprendezéseket
követően föld- és csatlakozó föld alatti “közmű” építésekkel indultak a
munkák .  Az alapozás betonozási munkákat és az első szinti betonozást
is egyben készítettük el , amelyet a víz elleni szigetelési munkák
követtek ! Az épület főfalainak gondos kivitelezése volt a következő
feladat. Ezen munkákat követően az egyes áthidalások kialakítása
jelentett munkát a kivitelezőnek.  Az épületen belüli válaszfalak
készítése volt a következő feladat , amelynek részét képezte a Schiedel
gyártmányú kémény megépítése a padlástérig, amely tartalék fűtéshez
kapcsolódó megoldást biztosít az épületben bérlőként lakók számára !   
A tervezett és készítendő egy szintes épület  épület esetén a
kivitelező  következő feladata a födém elkészítése , VB. koszurúval
együtt , amelyet a kivitelező az elmúlt hét közepén megvalósított !  A
következő fázisban a tervezett magas tető kialakításához szükséges
ácsmunkák , majd tető héjalások következnek , kiegészítve az eső – vizet
elvezető rendszerek kialakításával. Bővebben

Komplex programmal a közösségért Faddon

Projekt címe: Komplex programmal a közösségért Faddon Pályázati azonosító: EFOP-1.6.2-16-2017-00038 Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata Támogatás összege:199 417 205.-Ft Projekt kezdete 2018.02.01. Projekt befejezése: 2021.01.31.  

,,Komplex programmal a közösségért Faddon”

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósítja meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)”című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, ,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Az összeállítás szándéka, hogy tájékoztassa a lakosságot a program céljairól. Bővebben

Lezárult a Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése pályázat

       Sajtóközlemény

TOP-1.2.1-15-TL1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése

A pályázó, Fadd Nagyközség Önkormányzata, konzorciumi partnerével, a Tolna Megyei Önkormányzattal, az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések során Fadd-Dombori Holtág, mint természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztését kívánta megvalósítani.

A projekt célja: a jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező Fadd-Domboriban található Duna-holtág, mint természetes fürdőhely fejlesztése, turisztikai hasznosításának növelése, ezáltal a helyi gazdaság erősítése. A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a turistaszám növekedéséhez, az idelátogató turisták által eltöltött tartózkodási idő növekedéséhez a helyben működő vállalkozások, szolgáltatások fejlődéséhez, bővüléséhez.

A jóváhagyott támogatás összege:  1 3 4. 5 7 7. 4 4 2  F t

A projekt kezdő dátuma: 2017. 11.01.

A projekt befejezése: 2018.11.30.

 

A megvalósított fejlesztések:

A fejlesztés eredményeként, megújult az üdülőhely mindkét strandja, valamint a strandkiegészítő létesítmények: gondnoksági épület, parkolók, vizesblokk.

A projekt részletes leírása:

 

  1. számú Strandot érintő fejlesztések:

Beközlekedő út és parkolók kialakítása, felújítása (41 db parkolóhely, amelyből 1 db a mozgáskorlátozott). Homokos part megszüntetése, térkő burkolat kialakítása a part mentén.

Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), 3 db. új, ivókúttal ellátott part menti zuhanyzó építése. A növényzet megújítása, cserjék, fák telepítése, gyepesítés. Új játszótér kialakítása, kisgyermekes családoknak.

  1. számú strandot érintő fejlesztések:

Személygépkocsi. parkolók szerkezeti rekonstrukciója, mozgáskorlátozott parkolók kialakítása. A strandra bevezető járdák felújítása. Térburkolatos napozó és közlekedő sáv kialakítása a part mentén és a mólóknál. A bevezető járdáknál és a parton LED-es közvilágítás kiépítése. Családbarát kialakítás céljából fontosnak tartottuk felnőttek részére is használható sporteszközök telepítését, ezért strandröplabda pálya és fitnesz park is épült. Elhasználódott használati térelemek, bútorok cseréje, pihenőhelyek kialakítása (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), új kerékpár tároló kialakítása. Felújításra kerültek a strandokon található zuhanyzók, valamint a strand vizesblokkja, akadálymentes wc, zuhanyzó került kialakításra, valamint gyermekbarát elemként pelenkázó, gyermek wc és mosdó is helyet kapott.

A parti szemétzugok megszüntetésre kerültek, valamint a régóta nem működő óriás csúszda alapja is elbontásra került.

A fejlesztés során a Fadd-Dombori strand területén található gondnoki épület is megújult, akadálymentessé vált. Az épület teljes körű energetikai felújításán túl, (hőszigetelés, kondenzációs kazán, napelem, nyílászáró csere) megújult a vizesblokk, mozgáskorlátozott wc-vel kiegészülve, valamint burkolatot kapott az udvar is.

A fejlesztés tartalmi előkészítése során az akadálymentesítési előírások és az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével készült el a végleges szakmai, műszaki tartalom, valamint család- és gyermekbarát projektelemek is elhelyezésre kerültek.

 

Fadd, 2018. október 31.