Beruházások

Fadd Nagyközség Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja 2018-2023

Dombori strand pályázat

Sikeresen lezárult a pályázat. A sajtóközlemény itt olvasható.

 

TOP-1.2.1- 15-TL1- 2016-00006
 a kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség
Önkormányzata
 a projekt címe: Fadd-Dombori turisztikai célú
fejlesztése
 a szerződött támogatás összege: 134.577.442 Ft
 a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 a projekt tervezett befejezési dátuma (ha
megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2018. október 31.
 projekt azonosító száma: TOP-1.2.1- 15-TL1-
2016-00006

A pályázat dokumentumai
 a projekt tartalmának bemutatása:
A jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező Fadd-Domboriban található Duna-holtág, mint
természetes fürdőhely fejlesztése, turisztikai hasznosításának növelése, ezáltal a helyi
gazdaság erősítése. A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a turistaszám növekedéséhez, az
idelátogató turisták által eltöltött tartózkodási idő növekedéséhez.
Önállóan támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztések:
– strandkiegészítő létesítmények felújítása, korszerűsítése – strandok higiénés feltételeinek
javítása, illemhely, vizesblokkok felújítása és akadálymentesítése – aktív sportos strandélet
infrastrukturális feltételeinek a megteremtése A fejlesztés a természetes fürdőhely – Fadd-
Dombori – turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésére irányul. Ennek keretén belül megújul az
Holt-Duna partján található I. és II. sz. strand, partrendezés révén a strandi szemétzugok
megszüntetésre kerülnek valamint megújul a strand kiegészítő létesítménye, a vizesblokk és a
gondnoképület is. A fejlesztés során család- és gyermekbarát projektelemek kerülnek
elhelyezésre.
I. számú strandot érintő fejlesztések:
– Beközlekedő út és parkolók felújítása (41 db parkoló, amelyből 1 db a mozgáskorlátozottak
számára, kerül kialakításra)
– Homokos part megszüntetése, burkolat kialakítása a part mentén
– Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők)
– Növényzet megújítása
II. számú strandot érintő fejlesztések:
– Személygépkocsi parkolók szerkezeti rekonstrukciója
– Strandra vezető járda felújítása
– Homokos part megszüntetése, burkolat kialakítása a part mentén és a mólónál
– Strandröplabda pálya kialakítása
– Fitnesz park kialakítása
– Elhasználódott térelemek, bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők, kerékpár
tárolók)
– Strandokon található zuhanyzók felújítása
– Gondnoki épület felújítása
A pályázat 2016. áprilisban került benyújtásra, a támogatási szerződés aláírására 2017.
október 3-án került sor.

Új Egészségház pályázat

TOP-4.1.1- 15-TL1- 2016-00014
 a kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség
Önkormányzata
 a projekt címe: Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
 a szerződött támogatás összege: 99.612.100 Ft
 a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 a projekt tervezett befejezési dátuma (ha
megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2019. május 31.
 projekt azonosító száma: TOP-4.1.1- 15-TL1-
2016-00014

Pályázati dokumentumok
 a projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás során egy új, korszerű egészségház épül, mellyel a település egészségügyi
alapszolgáltatásai egy közös épületben kerülnek elhelyezésre.
Az épület földszintjén helyet kap a gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi és körzeti orvosi
szolgálat is. A fejlesztés során egy új épület építése valósul meg a Mátyás k. utca 1. szám
alatti ingatlanon, hol egy mindösszesen 379,5 m² alapterületű új Egészségház jön létre.
Az épület megvalósítása során fontos szempont a minél korszerűbb intézmény kialakítása, a
lehető legtöbb funkcióval ellátva. Mivel a település nagysága miatt, több ellátási körzet van,
ezért ebben az új épületben kap helyet két felnőtt háziorvosi rendelő elkülönítővel és közös
váróteremmel. Ez a váróterem egyben a fogorvosi rendelő váróterme is lesz.
Az épület jobb oldali szárnyában kap helyet a gyermek háziorvosi rendelő és a védőnői
szolgálat számára kialakítandó helyiségek is. Ebben a részben külön váróterem lesz a védőnői
szolgálathoz és külön a gyermekorvosi rendelőhöz. Mindkettőben családbarát funkciók
kerülnek elhelyezésre a pelenkázó mellett játszósarokkal. Ebben az épületszárnyban is
épülnek vizesblokkok. Az előírások figyelembevételével megvalósul az épület teljeskörű
akadálymentesítése.
Az egészségház villamos energia felhasználásának segítésére megújuló energiaforrásként
nagyságrendileg 10 kW teljesítményű tetőre szerelt napelem rendszer kerül kiépítésre.
Jelenleg az engedélyes tervek beszerzése van folyamatban. Az építési munkálatok 2018.
derekán fognak kezdődni, a befejezés várható ideje 2019. év vége.
A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege 99,61 Millió Forint, a beruházás
becsült bekerülési értéke 170 Millió Forint. A fennmaradó összeget az önkormányzat
pályázati, illetve saját erőből finanszírozza.

Fadd, 2017. augusztus 24.

Fadd Nagyközség Önkormányzata

 

 

 

Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon

Projekt címe: Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon
Pályázati azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00082
Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata
Támogatás összege: 199.999.198.-Ft
Projekt kezdete:2018.09.01.
Projekt befejezése:2020.08.31.

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a faddi szegregátumban. A Faddon építendő 3 db ÚJ családi ház 
kivitelezési munkái az alábbiak szerint alakulnak:

   1./  Fadd , Kossuth Lajos utca 41. számú ingatlan

          Az új épület kivitelezési munkái  2019. július hónapban
kezdődtek meg. Az ingatlan telekhatárainak és az épület helyének
kitűzésért követően az alapozási munkákhoz kapcsolódó tereprendezéseket
követően föld- és csatlakozó föld alatti “közmű” építésekkel indultak a
munkák .  Az alapozás betonozási munkákat és az első szinti betonozást
is egyben készítettük el , amelyet a víz elleni szigetelési munkák
követtek ! Az épület főfalainak gondos kivitelezése volt a következő
feladat. Ezen munkákat követően az egyes áthidalások kialakítása
jelentett munkát a kivitelezőnek.  Az épületen belüli válaszfalak
készítése volt a következő feladat , amelynek részét képezte a Schiedel
gyártmányú kémény megépítése a padlástérig, amely tartalék fűtéshez
kapcsolódó megoldást biztosít az épületben bérlőként lakók számára !   
A tervezett és készítendő egy szintes épület  épület esetén a
kivitelező  következő feladata a födém elkészítése , VB. koszurúval
együtt , amelyet a kivitelező az elmúlt hét közepén megvalósított !  A
következő fázisban a tervezett magas tető kialakításához szükséges
ácsmunkák , majd tető héjalások következnek , kiegészítve az eső – vizet
elvezető rendszerek kialakításával.

   2./  Fadd , Mátyás király utca 102. számú ingatlan

          Az előző pontban leírtak vonatkoznak ezen ingatlanra is !!!  A
tető kialakítása az előző épület tetejének elkészültét követően valóul meg !

   3./  Fadd , Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan

          Az előzőekben leírtak annyiban módosulnak , hogy a tervezett
épület főfalainak készítése a napjainkban történik , majd a válaszfalak
következnek. Az áthidalók készítése után a födém építése , valamint a
VB. koszorú következik , amelynek a betonozási munkáit szeptember 18 –
án tervezzük elvégezni ! Az épület magas tetejének kivitelezését
szeptember végére tervezzük .

A kivitelezési munkák tervezett befejezési határideje 2019. november 30.”

Komplex programmal a közösségért Faddon

Projekt címe: Komplex programmal a közösségért Faddon
Pályázati azonosító: EFOP-1.6.2-16-2017-00038
Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata
Támogatás összege:199 417 205.-Ft
Projekt kezdete 2018.02.01.
Projekt befejezése: 2021.01.31.

,,Komplex programmal a közösségért Faddon”

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósítja meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)”című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, ,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Az összeállítás szándéka, hogy tájékoztassa a lakosságot a program céljairól.

 

A program célul tűzte ki, hogy a településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének, családok számára nyújtott sokrétű szolgáltatásain túl, a település egésze számára is biztosítson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.  A projektbe bevont személyek olyan családok tagjai, akiknél a különböző programokon, szolgáltatásokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának a segítése, ezáltal a több generáción át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése.

 

Cél hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az aktív közösség képes problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a megvalósításban.

 

A projekt az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő szolgáltatásrendszerrel a felhalmozódott hátrányok kezelésével az alábbi fő tevékenységek mentén gyakorol hatást: jelenléten alapuló szociális munka; kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás; felnőttképzés , foglalkoztatás, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;közösségépítés.

 

A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a 2011-es népszámlás adatai lapján kijelölt 2 db szegregátumot Fadd településen: az I. szegregátum a Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Tanács,  Sándor utcát, a II. szegregátum az Attila, a Tasnád és Új utcákat foglalja magába, így itt élő lakosság a program közvetlen célcsoportjába tartozik. A program közvetett célcsoportjába a település teljes lakossága beletartozik!

 

A Központi Statisztikai Hivatal által számított mutató, amely a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja.

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. Fadd esetében ez 35% feletti településrészeket jelent.

A mutató számítása: a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek.

A programo indulását megelőzte egy szükségletfelmérés, melyet a Láthatár Egyesület konzorciumi partner koordinált a pályázat előkészítő szakaszában. A munkafolyamatba bevonta települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is. Fontos szerepük volt a felmérés elvégzésének sikerében, hiszen a kérdezőbiztosok az otthonaikban keresték fel a családokat.  A felmérés másik fontos része volt a településen jelen lévő szolgáltatók vezetőivel és területen dolgozó munkatársainak közreműködésével megtartott workshop-ok és találkozók voltak.

 

Mindkét szegregátumban elkezdődött a jelenlét alapú szociális munka, amely jelenleg 4 fő szociális munkással és 2 fő startasszisztenssel zajlik.  A segítő tevékenység fontos alapja, hogy egyéni és családi fejlesztési tervek mentén zajlik, melyeket a szociális munkások készítenek el a szakmai vezető koordinálásával. Afejlesztési tervekben az egy háztartásban élő családtagok, valamint a gyermekek fejlődését akadályozó családi problémákból adódó diszfunkciók kezelésére, oldására van lehetőség. A szociális munkás rendszerszemléletben gondolkodva a család egészét segíti, gondozza az egyén minél hatékonyabb integrálódása érdekében.

A program megvalósításának egyik fontos feltétele az olyan közösségi szolgáltató központ, amely hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek ad teret, információt nyújt, segíti a szociális problémák megoldását, a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt. Szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. Csillag Szolgáltató Pontok ideiglenes jelleggel, mobil konténer bérlésével üzemelnek mindkét szegregátumban a Vörösmarty és Tasnád utcákban. Az EFOP-2.4.1 projekt keretében szegregátumonként egy-egy Szolgáltató Pont kerül kialakításra, melyek átadása egy későbbi időpontban fog megtörténni.

Javasoljuk, keresse fel facebook oldalunkat a program aktualitásaival kapcsolatban.

(www.facebook.com/Komplex-programmal-a-közösségért-Faddon)

 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Láthatár Közhasznú Egyesület

 

Lezárult a Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése pályázat

       Sajtóközlemény

TOP-1.2.1-15-TL1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése

A pályázó, Fadd Nagyközség Önkormányzata, konzorciumi partnerével, a Tolna Megyei Önkormányzattal, az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések során Fadd-Dombori Holtág, mint természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztését kívánta megvalósítani.

A projekt célja: a jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező Fadd-Domboriban található Duna-holtág, mint természetes fürdőhely fejlesztése, turisztikai hasznosításának növelése, ezáltal a helyi gazdaság erősítése. A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a turistaszám növekedéséhez, az idelátogató turisták által eltöltött tartózkodási idő növekedéséhez a helyben működő vállalkozások, szolgáltatások fejlődéséhez, bővüléséhez.

A jóváhagyott támogatás összege:  1 3 4. 5 7 7. 4 4 2  F t

A projekt kezdő dátuma: 2017. 11.01.

A projekt befejezése: 2018.11.30.

 

A megvalósított fejlesztések:

A fejlesztés eredményeként, megújult az üdülőhely mindkét strandja, valamint a strandkiegészítő létesítmények: gondnoksági épület, parkolók, vizesblokk.

A projekt részletes leírása:

 

  1. számú Strandot érintő fejlesztések:

Beközlekedő út és parkolók kialakítása, felújítása (41 db parkolóhely, amelyből 1 db a mozgáskorlátozott). Homokos part megszüntetése, térkő burkolat kialakítása a part mentén.

Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), 3 db. új, ivókúttal ellátott part menti zuhanyzó építése. A növényzet megújítása, cserjék, fák telepítése, gyepesítés. Új játszótér kialakítása, kisgyermekes családoknak.

  1. számú strandot érintő fejlesztések:

Személygépkocsi. parkolók szerkezeti rekonstrukciója, mozgáskorlátozott parkolók kialakítása. A strandra bevezető járdák felújítása. Térburkolatos napozó és közlekedő sáv kialakítása a part mentén és a mólóknál. A bevezető járdáknál és a parton LED-es közvilágítás kiépítése. Családbarát kialakítás céljából fontosnak tartottuk felnőttek részére is használható sporteszközök telepítését, ezért strandröplabda pálya és fitnesz park is épült. Elhasználódott használati térelemek, bútorok cseréje, pihenőhelyek kialakítása (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), új kerékpár tároló kialakítása. Felújításra kerültek a strandokon található zuhanyzók, valamint a strand vizesblokkja, akadálymentes wc, zuhanyzó került kialakításra, valamint gyermekbarát elemként pelenkázó, gyermek wc és mosdó is helyet kapott.

A parti szemétzugok megszüntetésre kerültek, valamint a régóta nem működő óriás csúszda alapja is elbontásra került.

A fejlesztés során a Fadd-Dombori strand területén található gondnoki épület is megújult, akadálymentessé vált. Az épület teljes körű energetikai felújításán túl, (hőszigetelés, kondenzációs kazán, napelem, nyílászáró csere) megújult a vizesblokk, mozgáskorlátozott wc-vel kiegészülve, valamint burkolatot kapott az udvar is.

A fejlesztés tartalmi előkészítése során az akadálymentesítési előírások és az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével készült el a végleges szakmai, műszaki tartalom, valamint család- és gyermekbarát projektelemek is elhelyezésre kerültek.

 

Fadd, 2018. október 31.

 

ASP Központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00078

Támogatói okirat

Skip to content