Gázszünet értesítő

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon a biztonságos ellátás érdekében. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a gázszünet.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2019. május 8-án

10 órától várhatóan 14 óráig

Fadd:

Teljes település

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

Read more

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülés

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2019. április 30-án (kedden) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

(28. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltség-vezető

(29. számú testületielőterjesztés) read more

Read more

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés

Fadd Nagyközség Polgármestere

7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 30-án (kedden) 16.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

(28. számú előterjesztés)

 • Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltség-vezető

(29. számú előterjesztés)

 • Beszámoló a Családsegítő Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Pástiné Szentendrei Mária intézményvezető read more

Read more

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045, e-mail: faddromaonk@freemail.hu

MEGHÍVÓ

a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 30-án (kedd) 14:30 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Fodor József elnök

(28. számú testületi előterjesztés)

 • Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Fodor József elnök

(29. számútestületielőterjesztés)

Megjelenésére feltétlenül számítok. read more

Read more

Közterület-felügyeleti szolgálat

Tisztelt Faddi Lakosok!

A Faddi Polgármesteri Hivatal 2019. január végén állította fel a Közterület-felügyeleti Szolgálatot. A közterület-felügyelő Markó Tamás, aki a 70/331-3071mobilszámon, a penzugyfaddph@tolna.nete-mail címen, személyesen pedig a Polgármesteri Hivatalban érhető el.

A közterület-felügyelő feladatai, amelyek kapcsán a közterület-felügyelő kereshető: 

 1. a település közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüggő előírások betartatása, 
 2. szabálysértési ügyekben a szükség szerinti intézkedés megtétele, 
 3. a közterületen folytatott – engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött – tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.) szabályszerűségének ellenőrzése, 
 4. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, vagy kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 5. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 6. a közlekedésrendészeti rendelkezések megszegőivel szemben helyszíni bírság kiszabása, illetve szabálysértési eljárás kezdeményezése,
 7. a közút kezelőjének megbízása alapján – a rendőrhatóság értesítése mellett – a közterületen tárolt üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli, szabálytalanul elhelyezett járművek eltávolíttatása,
 8. a megrongálódott, sérült közúti jelzőtáblák, kopott útburkolati jelek, úthibák jelzése a közút kezelője felé,
 9. a település belterületén a gyomirtás és parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, a védekezés ellenőrzése, a kötelezettség megszegőivel szemben eljárás kezdeményezése,
 10. a közterületen történő illegális szemétlerakás, környezetszennyező és engedély nélküli járműbontás, a helyi rendeletben szabályozott feltételektől eltérő égetés felderítése, intézkedés kezdeményezése,
 11. közreműködés a település szintű rendezvények biztosításában, 
 12. birtokvitás ügyek intézése,
 13. ebtartással kapcsolatos ügyek intézése.

Fadd, 2019. április 17.

                                                                       Dr. Percsi Elvira read more

Read more

Vízhiány értesítő

Tisztelt Lakosok!

Víztorony karbantartás és fertőtlenítés miatt vízhiány, nyomáscsökkenés és a folyamatos vízellátásban zavarok várhatóak az alábbiak szerint:

Fadd Nagyközség teljes területén:

 2019.04.18-án 900órától 1200 óráig

Kérjük fentiek szíves tudomásúl vételét.

Tolna, 2019. április 11.

                                                                                                                    Szalai András read more

Read more

Tüzelőanyag kiosztás

Tisztelt Kérelmezők!

Fadd Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy Önkormányzatunk 2019. április hónapban megkezdi a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormány határozattal megállapított téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos természetben nyújtott, háztartásonkénti 12.000 Ftértékű tüzelőanyag kiosztását. 

Az igénybejelentésben megjelölt tüzelőanyag átvételét megelőzően a jogosultak számára az Önkormányzat részéről egy hivatalos igazolás (a továbbiakban: Igazolás) kerül kiállításra. Az Igazolást a jogosult személyesen vagy írásbeli meghatalmazottja útján KIZÁRÓLAG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN(Hétfő: 8-16:00; Szerda: 8-16:00; Péntek: 8-12:00) a PolgármesteriHivatal 8. számú Irodájában veheti át 2019. április 10. napjátóla személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatását, valamint az átadás-átvételt igazoló nyilvántartás aláírását követően.  read more

Read more