Önkormányzati Képviselő-testületi ülés meghívó

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 26-án (kedden) 16.00 órai kezdettel

rendesülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

    Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(17. számúelőterjesztés)

 • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

    (18. számú testületi előterjesztés)

3.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról read more

Read more

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés meghívó

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045, e-mail: faddromaonk@freemail.hu

MEGHÍVÓ

a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. március 26-án (kedden) 14:30 órai kezdettel

rendes zárt ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

    Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(17. számú testületi előterjesztés)

2.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról read more

Read more

Áramszünet értesítő

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2019. március 27-én

8 órától várhatóan 16 óráig

Fadd-Dombori:

Hajóállomás egész utca

Dombori kikötő környéke 0229-3943 hrsz között

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

Read more

Beiskolázási hirdetmény

 Iktatószám: TO-06B/12/314-4/2019.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülőket, hogy

az általános iskolákban az első osztályokba a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásra:

2019. április 11. (csütörtök) napján

8.00 órától 19.00 óráig

és

2019. április 12. (péntek) napján

8.00 órától 19.00 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. read more

Read more

Álláspályázat

Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és 

Gyermekjóléti Társulása

pályázatot hirdet

a Családsegítő Központ

intézményvezetői állásának betöltésére

Az intézmény tevékenységi körei:

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás (idősek klubja)
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgálat
 • védőnői szolgálat.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában meghatározott bármely végzettség, vagy 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1. részének 1. vagy 3. pontjában előírt végzettség read more

Read more