Fúrt kutakkal kapcsolatos felhívás

                                    Tisztelt Faddi Lakosok!

 

Az elmúlt hónapokban számtalan cikk jelent meg az engedély nélkül létesített fúrt kutak utólagos engedélyezéséről, amelynek hatására többen is érdeklődtek az eljárás iránt. Tekintettel arra, hogy a kérdés a lakosság széles körét érinti, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a részletekről.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 29. § (7) bekezdésének 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a 2018. január 1. előtt engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények után nem kell vízgazdálkodási bírságot fizetni, abban az esetben, ha 2018. december 31-ig a létesítő kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének a) pontja szerint olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez adható engedély, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a) belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • c) nem gazdasági célú vízigény kielégítésére létesült.
 • read more

  Tovább

  Tájékoztatás Bursa Hungarica pályázat határidő hosszabbításró

  Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

  Új határidők:

  A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

  2018. november 13.

  A települési önkormányzati döntés módosított határideje:

  2018. december 13.

  A döntési listák beküldési határideje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére:

  2018. december 14.

  A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek:

  www.emet.gov.hu

  Tovább

  5 Ippon Shobu Magyar bajnoki cím a Tanren-Fadd SE-től

  Tolnai és faddi karatékáink az elmúlt 3 hétvégén 3 jelentős karate eseményen tettek tanúbizonyságot felkészültségükről.

  Veress Ádám a Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülő Hungarian Open elnevezésű nemzetközi WKF eseményen egyéni formagyakorlatban állt tatamira. Sajnos egy sérülése miatt nem tudta Önmaga formáját hozni, így első körben 5:0-s nyertes, majd második körben elszenvedett 0:5-s veresége miatt nem sikerült érmet szereznie.  A magasszínvonalon megrendezett eseményen 97 klub – ebből 50 hazai, 47 külföldi – karatékái bebizonyították, hogy a karate fejlődése, törekvése az olimpia iránybába töretlen, a versenyzők felkészültsége alapján nehéz megjósolni, ki fogja nyerni az adott versenyszámot. read more

  Tovább

  Közterület-felügyelő álláslehetőség

  Faddi Polgármesteri Hivatal

                         

  a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet

  Faddi Polgármesteri HIvatal

  Közterület-felügyelő

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. Közterület-felügyelői feladatkör

  Ellátandó feladatok:

  A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: read more

  Tovább

  Adóügyi ügyintéző álláslehetőség

  Faddi Polgármesteri Hivatal

                         

  a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet

  Faddi Polgármesteri Hivatal
  adócsoport

  adóügyi ügyintéző

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. Pénzügyi és számviteli feladatkör

  Ellátandó feladatok:

  Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek tekintetében adóellenőrzések végzése. Kintlévőségek kezelése, behajtása, hatósági átutalások, letiltások, végrehajtások megindítása. Adószámlák könyvelése, adóbevallások feldolgozása, méltányossági kérelmek döntésre való előkészítése.

   

   

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: read more

  Tovább

  Bölcsődei ellátás előzetes felmérés

  Tisztelt Szülő!

   

   

  Törvényi rendelkezés értelmében az Önkormányzatnak 2019-től kötelezővé válik a bölcsődei ellátás megszervezése. Erre tekintettel Fadd Nagyközség Önkormányzata előre láthatóan 2019 szeptemberétől kétcsoportos bölcsőde kialakításával bölcsődei ellátást tervez a Fadd, Templom u. 3. sz. alatt (régi óvoda épülete).

  A bölcsődei szolgáltatás a 0-3 éves korú gyermek vonatkozásában kérelmezhető.

  A megfelelő ellátás biztosítása érdekében a Védőnői Szolgálat bevonásával előzetes felmérést végzünk.

  Fentiekre tekintettel kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványon legkésőbb

   

  1. október 30. napjáig

   

  szíveskedjen nyilatkozni azon gyermeké(ei)ről, amely(ek) tekintetében 2019 szeptemberétől bölcsődei ellátást venne igénybe.

   

  A kitöltött nyilatkozatokat (letölthető bölcsőde nyilatkozat ) a

   

  Védőnői Szolgálathoz (Fadd, Templom u. 6.)

   

  szíveskedjenek leadni.

   

  Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

   

  Kelt: Fadd, 2018. október 4.

   

                  

                                                                  Tisztelettel:

   

                                                                                                       Fülöp János read more

  Tovább

  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

  Fadd Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára

   

  “A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  “B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Bursa Hungarica általános tájékoztató

  Pályázati adatlap

  Tovább