Áramszünet értesítő

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2019. március 27-én

8 órától várhatóan 16 óráig

Fadd-Dombori:

Hajóállomás egész utca

Dombori kikötő környéke 0229-3943 hrsz között

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

Read more

Beiskolázási hirdetmény

 Iktatószám: TO-06B/12/314-4/2019.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülőket, hogy

az általános iskolákban az első osztályokba a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásra:

2019. április 11. (csütörtök) napján

8.00 órától 19.00 óráig

és

2019. április 12. (péntek) napján

8.00 órától 19.00 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. read more

Read more

Álláspályázat

Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és 

Gyermekjóléti Társulása

pályázatot hirdet

a Családsegítő Központ

intézményvezetői állásának betöltésére

Az intézmény tevékenységi körei:

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • nappali ellátás (idősek klubja)
  • családsegítés
  • gyermekjóléti szolgálat
  • védőnői szolgálat.

Pályázati feltételek:

  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában meghatározott bármely végzettség, vagy 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1. részének 1. vagy 3. pontjában előírt végzettség read more

Read more

KSH tájékoztatás

Tisztelt Faddi Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kérésre tájékoztatom Önöket, hogy Fadd településen a hivatal elnöke által 2019re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 

1539Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei  read more

Read more

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet

 a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük 

előmozdításának támogatására

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév II. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai: read more

Read more