Tisztelt Lakosok!

Fadd Nagyközség Önkormányzata a településért hosszabb időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát végző állampolgárok, vagy közösségek tevékenységének elismerésére „Fadd Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozható azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik Fadd közművelődéséért, kulturális színvonalának emeléséért, sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén kiemelkedő munkát végeztek.

A „Fadd Nagyközségéért” kitüntető díjat évente egy alkalommal, egyszerre legfeljebb két állampolgárnak, vagy közösségnek lehet adományozni. A kitüntetés posztumusz is adományozható. A kitüntetés átadására minden évben az október 23-i ünnepi megemlékezés
alkalmával kerül sor.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjra javaslatot tehet az Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, bizottsága, a Polgármester, az Önkormányzat intézményének vezetője, továbbá a nagyközség polgárai.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden évben legkésőbb szeptember 15-ig írásban, a mellékelt adatlap kitöltésével kell eljuttatni a Polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

– a kitüntetésre javasolt személyek, közösségek nevét,
– munkásságuk ismertetését.

A felhívás és az adatlap letölthető az „adatlap letöltése” gombra kattintva, valamint igényelhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, amely egyszerű szótöbbséggel dönt a díj adományozásáról.

Várjuk megtisztelő javaslataikat!