Tájékoztató a szociális tűzifa igényléséhez

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól szóló 18/2022. (XI. 25 .) önkormányzati rendelet értelmében a település közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező és  életvitelszerűen  ott tartózkodó, szociálisan rászoruló személyek részére, a rendelkezésre álló keret mértékéig – ellenszolgáltatás nélkül – tűzifa támogatást nyújt.

Tűzifa támogatásra az jogosult,

a) aki:

 • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 • időskorúak járadékára jogosult, vagy
 • a gyermekek  védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997. évi XXXI.  törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 • 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
 • ápolási díjban részesül,

és b)

 • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

Nem jogosult tűzifa támogatásra, aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos , avagy háztartásában erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos él és a rendelet hatályba lépését megelőző két évben fakitermelést végzett.

Nem állapítható meg tűzifa támogatás az életvitelszerűen nem lakott ingatlan tekintetében . A tűzifa támogatás  háztartásonként  csak egy jogosultnak  állapítható meg.

A  kérelem   az  erre  rendszeresített   formanyomtatványon   2022.  december   15-ig  nyújtható   be  a Faddi Polgármesteri  Hivatalban.

A formanyomtatvány beszerezhető a Faddi Polgármesteri Hivatalban vagy alább letölthető, valamint Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző akár elektronikusan, akár telefonon készséggel áll rendelkezésükre .

A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelmekről legkésőbb 2022. december 22-ig dönt.

A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni az alábbi feltételeknek megfelelő igénylőket:

 • lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások viselésével  kapcsolatos  települési  támogatásban részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • idős korúak járulékára jogosult,
 • a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A KITÖLTENDŐ FORMANYOMTATVÁNY IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ!

Alább látható a hivatalos tájékoztató:

tajekoztato-szocialis-tuzifa-igenyleshez