2022. november 24-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

rendes ülést tart Fadd Nagyközség Önkormányzatánat Képviselő-testüle, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Az ülés napirendje:

 1. Közmeghallgatás
  Előadó: Bordács József polgármester
  (Szóbeli előterjesztés)
 2. A költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletekben szereplő díjtételek felülvizsgálata
  Előadó: Bordács József polgármester
  (102. számú írásbeli előterjesztés)
 3. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (103. számú írásbeli előterjesztés)
 4. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (Xl. 15.) Kt. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Bordács József polgármester
  (104. számú írásbeli előterjesztés)
 5. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének .…/2022. (….) önkormányzati rendelete a vízállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2015. (ID. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Bordács József polgármester
  (J 05. számú írásbeli előterjesztés)
 6. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyagtámogatás szabályairól
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (J 06. számú írásbeli előterjesztés)
 7. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a Fadd Nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 3/2013. (1. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző
  (107. számú írásbeli előterjesztés)
 8. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2007. (X. 3.) Kt. rendelet módosításáról
  Előadó: Bordács József polgármester
  (J 08. számú írásbeli előterjesztés)
 9. Fadd Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
  Előadó: Bordács József polgármester
  (J 09. számú írásbeli előterjesztés)
 10. Gerjen és Dunaszentgyörgy községek szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolása
  Előadó: Bordács József polgármester
  (110. számú írásbeli előterjesztés)
 11. Beszámoló a 2022. évi közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról
  Előadó: Bordács József polgármester
  (111. számú írásbeli előterjesztés)
 12. Beszámoló az Önkormányzat jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetéről
  (Később kerül kiküldésre .)
  Előadó: Németh Magdolna mb. gazdasági vezető
  (112. számú írásbeli előterjesztés)
 13. Az Önkormányzat Fizetési számlájához tartozó 2023. évi folyószámla-hitelkeret igénylése
  Előadó: Bordács József polgármester
  (113. számú írásbeli előterjesztés)
 14. Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
  Előadó: Bordács József polgármester
  (Szóbeli előterjesztés)
 15. Kérdések, interpellációk
  Előadó: Bordács József polgármester
  (Szóbeli előterjesztés)

Zárt ülés:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának elbírálása
Előadó: Bordács József polgármester
(115. számú írásbeli előterjesztés)

Alább látható a hivatalos meghívó vagy kattintson IDE:

fadd-onkormanyzat-testuleti-ules-meghivo-2022-11-24