MEGHÍVÓ – Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

1. Javaslat Tolna Város Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Bordács József polgármester

(88. számú írásbeli előterjesztés)

2. A Művelődési Ház bérleti díjának módosítása

Előadó: Bordács József polgármester

(89. számú írásbeli előterjesztés)

3. Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Bordács József polgármester

(90. számú írásbeli előterjesztés)

4. A 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előadó: Bordács József polgármester

(91. számú írásbeli előterjesztés)

5. A Fadd, belterület 3044/41 hrsz-ú közterület és a Fadd, belterület 3044/25 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése

Előadó: Bordács József polgármester

(92. számú írásbeli előterjesztés)

6. A Fadd, belterület 3399/15 hrsz-ú közterület értékesítése

Előadó: Bordács József polgármester

(93. számú írásbeli előterjesztés)

7. A Fadd, zártkert, 1912 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Bordács József polgármester

(94. számú írásbeli előterjesztés)

8. Együttműködési megállapodás beszerzési eljárás megindítására orvosi ügyelet ellátása tárgyban

Előadó: Bordács József polgármester

(95. számú írásbeli előterjesztés)

9. Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről

Előadó: Bordács József polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

10. Kérdések, interpellációk

Előadó: Bordács József polgármester(Szóbeli előterjesztés)

Alább megtekinthető a hivatalos meghívó:

kepviselo-testuleti-ules-2022-10-27