A 2022.10.17-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen szükségszerű intézkedéseket határoztunk meg a globális energiakrízis mérséklése érdekében.

A magas energiaszámlák az önkormányzatokat is nehéz, de elkerülhetetlen döntések elé kényszerítik. Az elkerülhetetlen intézkedések oka (pl.: szolgáltatások szüneteltetése, intézmények bezárása), hogy a sokszorosára nőtt kiadásokat az önkormányzatok nem tudják kigazdálkodni.

Sajnos Fadd Nagyközség Önkormányzatának is energiaválságot kezelő intézkedéseket kellett meghoznia. A tét nem kevesebb, mint településünk és az alapszolgáltatásaink működőképessége.

Ehhez a munkához megértésüket, türelmüket és támogatásukat kérjük!

A rendkívüli ülésen elhangzottak kivonatát, benne az energiaválságot kezelő intézkedések listáját alább láthatjuk.

KIVONATFadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2022. (X. 17.) önkormányzati határozata

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi energiatakarékossági intézkedéseket hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzat az Idősek Napközi Klubjának, a Falugondnoki Szolgálatnak (Fadd, Mátyás király utca 11.), a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak (Fadd, Etelköz 1.), a Faddi Nyugdíjasok Egyesületének és a Katolikus Karitásznak (Fadd, Templom u. 6.) a Faddi Művelődési Ház és Könyvtárban (Fadd, Béke u. 1.) biztosít elhelyezést 2022. november 1-től 2023. március 31-ig.

2. Az Önkormányzat folyamatos használatban lévő épületeiben (Művelődési Ház és Könyvtár, Napközi Otthonos Konyha, Egészségház, Polgármesteri Hivatal) a fűtés maximális hőfoka 2022. október 18. és 2023. március 31. között 20 C.

3. A faddi Kismanók Óvoda és Bölcsődében a fűtés hőfoka 2022. október 15. és 2023. március 31. között 20 C.

4. A Művelődéi ház nagytermében a Tűzoltó szertárban, a Sportcsarnokban és az 1. pont értelmében nem használt épületekben 2022. október 18. és 2023. március 31. között 0 C külső hőmérséklet alatt 10 C temperáló fűtés biztosítandó.

5.  A Sportpályán és a Fadd, Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti ingatlanban található körzeti megbízotti irodában 2022. október 18. és 2023. március 31. között használat esetén 20 C, használaton kívül 0 C külső hőmérséklet alatt 10 C temperáló fűtés biztosítandó.

6. Az Önkormányzat valamennyi folyamatosan használt épületében az állandó tartózkodásra nem szolgáló épületrészekben a fűtés nem üzemeltethető.

7. A Polgármesteri Hivatal épületében és a gázfűtés -5 C alatti külső hőmérséklet esetén üzemelhető be, addig a fűtő-hűtő klímaberendezés alkalmazandó.

8. A Sportcsarnokban szabadidős sporttevékenység 2022. október 18-tól 2023. március 31-ig a 110/2020. (IX. 9.) önkormányzati határozatban rögzített bérleti díjak ellenében folytatható, azonban csak 10 C temperáló fűtés biztosított.

9. 2022. november 1. és 2023. március 31. között a Sportcsarnokban, a Napközi Otthonos Konyhán, a Tűzoltó szertárban és a Sportpályán sem magán-, sem közösségi rendezvény nem tartható.

10. 2022. november 1. és 2023. március 31. között a Művelődési Ház nagytermében magán- és közösségi rendezvény a piaci áron kalkulált bérleti díj ellenében tartható.

11. A Polgármesteri Hivatal épületében anyakönyvi vagy családi esemény 2022. november 1. és 2023. február 28. között kizárólag hivatali nyitvatartási időben tartható.

12. A Könyvtár 2022. október 18-tól 2023. március 31-ig szombatonként zárva tart.

13. Az Óvoda 2022. december 27. és december 30. között zárva tart.

14. A Faddi Polgármesteri Hivatal 2022. december 27. és december 30. között zárva tart.

15. A Faddi Polgármesteri Hivatal munkarendje 2022. november 1-től 2023. február 28-ig a következők szerin változik: Hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 17.50-ig. Ügyfélfogadás hétfőn és  szerdán 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.00 óráig, csütörtökön 8.00-tól 12.00 óráig..

16. Energiabeszerzés (gáz, villamos áram) racionalizálása külső szakértő igénybe vételével hosszú távú szerződésekkel.”

A hitelesített kivonat alább láható:

energiavalsagot-kezelo-intezkedek