Az ebtartás szabályainak betartása

Felhívom a tisztelt lakosok figyelmét, hogy minden kutya tulajdonos a tulajdonában vagy a felügyeletében álló kutyát a közterületre kiengedi vagy kóborolni hagyja a 244/1998 (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 15.000-180.000 Ft-ig terjedően bírságolható.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdés a) pontja szerint: aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A kutya szökésének megakadályozása az állattartó kötelezettsége!

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással és transzponderrel (chippel) való ellátásáról gondoskodjon. Továbbá tájékoztatom a lakosságot, hogy a problémás területeket heti rendszereséggel, folyamatosan ellenőrizni fogjuk.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése szerint a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4 § (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.
(7)* Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.

Alább látható az erről szóló hivatalos felhívás:

felhivas-ebtartas-szabalyaira