A Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a foglalja magában az Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szántó Kovács János utcában lévő három kollégiumi férőhely biztosítására vonatkozó előírásokat. A kollégiumi férőhelyek Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató, faddi állandó lakhellyel rendelkező hallgatók elhelyezésére szolgálnak. Amennyiben faddi állandó lakhellyel rendelkező hallgatóval mindegyik kollégiumi férőhely nem tölthető be, az üresen maradt férőhelyek nem faddi állandó lakos hallgatóval is betölthetők.

A kollégiumi férőhelyekre történő jelentkezés, kérelem beérkezésének határideje:

2022. július 29. 12.00 óra

A kérelemnyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.fadd.hu) melyhez csatolni kell:

  • kollégiumi elutasító határozatát (hiánya nem kizáró ok);
  • hallgatói jogviszony igazolását (hiánya nem kizáró ok);
  • jövedelemigazolásokat;
  • a kiadásokról szóló számlamásolatokat;
  • vagyonnyilatkozatot,

A rangsorolásnál figyelembe kell venni:

  • a pályázó hallgató családjának valós jövedelmi és vagyoni viszonyait, ezen belül ismerni kell a családban az egy főre jutó havi jövedelmet, a szociális körülményeket;
  • ismerni kell a pályázó családjának körülményeit abban a tekintetben, hogy van-e másik továbbtanuló hallgató, illetve tartósan beteg, gondozásra szoruló személy;
  • ismerni kell a család rendszeres havi kiadásait; továbbá
  • figyelembe kell venni azt, hogy a hallható eltartója egyedülálló-e

A kollégiumi férőhelyekre beérkező kérelmeket a Bali Ervin alpolgármester áttekinti és rangsorolja a hallgató családjának szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai, a hallgató tanulmányi eredményei alapján. A rangsorolásnál figyelembe kell venni azt, hogy a kérelmező hallgató nyújtott-e be kérelmet az oktatási intézmény kollégiumában való elhelyezésre, és a kérelem elutasítását követően élt-e fellebbezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje:  2022. augusztus 5.

Az Alpolgármester a kérelmek rangsorolása után dönt a három férőhely elosztásáról, melynek eredményéről legkésőbb a pályázatok elbírálást követő 5 napon belül minden kérelmezőt értesít.

Kérdés vagy segítség esetén Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző készséggel áll rendelkezésre személyesen, illetve a 74/447-998 telefonszámon és az adofaddph@tolna.net e-mail címen.

Fadd, 2022. július 8,Fadd Nagyközség Önkormányza