A faddi strand/ok/  rövid története

Igyekszem rövid lenni, bár a történet közel 30 évet ölel fel, próbálok a szikár tényekre szorítkozni. 

A történet az 1990-es évek közepén kezdődött a volt faddi Lenin Tsz földkiadási eseményeivel. Ez az időszak volt az „eredeti tőkefelhalmozás” időszaka, amikor a közösségi tulajdon magántulajdonná lényegült át. Így történt Faddon is. A Tsz négy vezetője megszerezte magának a faddi Holt-Duna mintegy 50 hektár területét, a Volent-öblöt, a Kenderest és a községi strandfürdőt. 

Bényi András képviselőtársammal meggyőztük Kocsner Antal polgármester urat és a képviselőtársainkat, hogy indítsunk pert a falu jogos jussáért, mivel a holtág 2/3 része már a mi tulajdonunkban volt, az állami vagyontárgyak igénylése során megkaptuk. Tárgyaltunk jogászokkal, akik tájékoztattak bennünket, hogy a vizeket esélyesen pereljük, mert azok kizárólag állami tulajdonban álltak, de a strandfürdőt ne tegyük a keresetbe, mert emiatt el fogják utasítani azt. Kiderült ugyanis, hogy a földkiadás árverési jognak számított, és egy év múltával támadhatatlan a tulajdonszerzés.

Hosszú ideig kilincseltünk különböző hatóságoknál, áttörést az első Fidesz kormány alatt értünk el, megindulhatott a per. 

Dr. Kiss Albert ügyvéd úrral és Bényi András képviselőtársammal sok év után sikert értünk el, a vizeket a magyar állam visszakapta. Az ítélet indoklásában az okirat hamisítás és egyéb csínyek szerepelnek. Tehát a régi községi strand maradt az új tulajdonosoké.

Én már polgármesterként 10 évre mindösszesen 3,5 millió forintért bérbe vettem az ingatlant, hogy a fürdési lehetőség biztosítva legyen a lakosság számára. A szerződés lejártakor, mivel már látszottak az uniós TOP-os (Területfejlesztési Operatív Program) pályázatok, tértivevényes levélben megkerestem az összes tulajdonost, hogy a képviselőtestület megvásárolná a területet, hogy ott megvalósíthassuk a fejlesztési elképzeléseinket. A tulajdonosok közül senki nem válaszolt az ajánlatra, bár mindenki átvette a levelet.

Ezután a testület szakemberek bevonásával (vízépítő, építész, tájépítész) megkezdte a településfejlesztési koncepció kidolgozását. Megvizsgáltuk, hol lehetne strandot létesíteni, hogyan tudnánk a falu közepén lévő Duna-partot a faddiak számára megnyitni, hova tudnánk a most meglévő bérelt piac helyett újat építeni. Jó két év alatt elkészült a koncepció terv, amely fölkerült a község honlapjára, a művelődési házban hónapokig tablókon volt kiállítva, kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében. 

A 2019-es önkormányzati választások után kétszer is megszavazta az új testület, hogy mindhárom projektet megvalósítjuk. Én tettem a dolgomat, tervezőirodát kerestem az engedélyes tervek elkészítéséhez. Ekkor érdekes fordulat történt. Eladó lett a régi strand területe. A tulajdonosok az eladási szándékukkal nem engem kerestek meg, hanem Gerendai Ferenc képviselőtársamat. Engem udvariasan kihagyva, Gerendai Ferenc, Antus Zsolt, Vida Tamás és Bali Ervin alpolgármester úr letárgyalták az üzletet, vagyis 9,7 millió forintért az ingyen megszerzett ingatlanokat a falu megvásárolja. A 7 főből álló testületből 4 fő mindent el tud dönteni. 

Bár személy szerint nem szavaztam meg a döntést, nem értettem egyet a vásárlással, azt gondoltam, hogy a Pánczélék házától a kompig jó strandot lehetne építeni a meglevő terv szerint, de a képviselők szavazata döntött, vásárolunk. Én kötésig bele álltam az ügybe, nemsokára elkészült az adásvételi szerződés, aminek az aláírását az eladók különböző feltételekhez kötötték. Dr. Dobos István azt kérte az eladás fejében, hogy az önkormányzat vegye le az elővásárlási jogot a strand melletti területekről. Ugyanis az Önkormányzat elővásárlási jogot és építési tilalmat jegyeztetett be a jövő fejlesztési lehetőségei miatt a Volent-öbölig a Duna partján lévő területekre. Herman úr ugyanezen területekre bejegyzett építési tilalom megszüntetését szabta az eladás feltételéül. 

Képviselőtársaimnak semmi sem volt drága, mindenbe beleegyeztek. Dr. Dobos István úr húzta-halasztotta a szerződés aláírását. Közben képviselőtársaim elkezdték az új strand tervezését a régi helyen, bár kétszer is kértem őket, hogy míg a szerződés nincs aláírva minden tulajdonos által és nincs a földhivatalba beadva, anyagi kötelezettséget nem vállalhatok.

A történet vége az lett, hogy dr. Dobos István miután meggyőződött arról, hogy minden tulajdonostársa aláírta az önkormányzattal kötendő szerződést, aláírás helyett egy ügyvédet küldött egy nyilatkozattal, hogy mint tulajdonostárs az önkormányzat helyébe kíván lépni mint vevő, bár az önkormányzat is elővásárlási jogosult, az ő tulajdonosi elővásárlási joga erősebb. Át is utalta a vételárat a tulajdonostársainak. Herman úr és Gehring úr visszaküldték a vételárat. 

Dr. Dobos István pert indított célja elérése érdekében, így most Fadd önkormányzata I. rendű alperesként Herman és Gehring úrral együtt várjuk a tárgyalás kitűzését. Ez a régi strand története. 

Az új strand története néhol kapcsolódik a régihez, igyekszem nem ismételni magam. Miután kútba esett a strandvásárlás, kiderült, hogy tervek azért csak készültek a kérésem ellenére. Vida Tamás képviselőtársam 1 millió Ft kifizetését kérte a tervező számára. A képviselőtestület ezt nem tudta teljesíteni. Vida Tamás az erkölcsileg egyetlen helyes megoldást választotta, lemondott. Helyére a listáról Kákonyi József került a testületbe.

Képviselőtársaim nem akarták elengedni a régi strand történetét, ment a huzavona. Végül egy meddő vita után, miután hiába bizonygattam, hogy nem akar velünk tárgyalni Dobos úr, fölhívtam, kihangosítottam, hogy mindenki hallja, hogy akkor tudunk tárgyalni, ha az ő nevén lesz a strand. Én azt gondoltam, belátták, hogy nem jött össze az elképzelésük, elengedik az ügyet és az új helyen, a komptól a Pánczélékig, megvalósul a strand. De nem ez történt. A 2022-es költségvetés tárgyalása során Gerendai Ferenc, a pénzügyi és jogi bizottság elnöke egy javaslatot terjesztett a testület elé. Ez a javaslat arról szólt, hogy vegyük ki a költségvetésből a strand és a szabadidő park – duna-parti sétány terveinek költségvetési fedezetét. És homályosan utalt rá, hogy a polgármester úr törvénytelenül kötötte meg a tervezési szerződéseket. Aztán előkerestük a régebbi testületi határozatokat, amelyekből kiderült, hogy semmiféle törvénysértést nem követtem el. Elnézést persze nem kért a gyanúsításért. Ami engem megdöbbentett, az a három képviselő, aki ezt a döntést megszavazta: Antus Zsolt, Kákonyi József és Bali Ervin alpolgármester úr.

A teljes képhez vissza kell mennünk pár hónapot az időben. Miután közszemlére kerültek az önkormányzat fejlesztési tervei, nem csak a régi strand lett eladó, hanem megjelentek a Csokonai utca lakói egy testületi ülésen és felháborodva követelték a tervek elvetését. Én megpróbáltam elmagyarázni, hogy a Duna-part közjó, a terület a faluközösségé, nem volt megértés. Az önkormányzathoz fenyegető levelek érkeztek mindenféle nyugalomra való jog, alkotmányos védelemre hivatkozással, hogy nekik akkor kerítést kell építeni stb. A legalja volt a dolognak a mocskolódó, névtelen leveleknek a falu postaládáiba való bedobálása. Értem én, hogy 30 évig magán Duna-partja volt annak a 10-12 háznak a Csokonai utcában, és ennek az elvesztése fájdalmas lenne.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megéri-e megfúrni a falu egyik legszebb fejlesztési projektjét? Emlékezzetek az eskü szövegére: Minden tudásommal Fadd fejlődését szolgálom. 

Ezen projekteket el tudtam vinni idáig, az engedélyes tervekig. Van esélyünk a nyerésre a pályázaton. Júniusban be lehet adni a strand pályázatot. 

A Megyei Önkormányzat megígérte a támogatást, elvállalja a projektmenedzseri feladatot is. A 2022. május 30-án tartandó testületi ülésen kell majd döntést hozni a pályázatokról. Én attól tartok, hogy nem lesz meg a 4 szavazat a pályázatok beadásához. Az előjelek, lásd a fedezet elvonási kísérlete a már érvényes, megkötött szerződések mögül, így csírájában elfojtva a lehetőségét a megvalósulásnak. 

Kedves Faddiak!

Itt a lehetőség tenni Faddért. Ha szeretnétek strandot, sétányt, szabadidő parkot, győzzetek meg 3 képviselőt, hogy szavazatukkal támogassák a két pályázat benyújtását. Le kell győzzük a Csokonai utca lobbi erejét, meg kell értessétek a képviselőkkel, hogy rossz oldalon állnak. Fadd oldalára kell, hogy álljanak. 

Hívjátok fel őket telefonon, írjatok nekik e-mailt, küldjetek nekik SMS-t, üzenetet a Facebook-on, állítsátok meg őket az utcán, kérdezzétek meg, miért nem kellenek ezek a fejlesztések. 

Ja, és a szeptemberi polgármester választáson támogassatok olyan jelöltet, aki, ha nyer, fölvállalja a projektek megvalósulását. 

Ha kérdésetek van az üggyel kapcsolatban, hívjatok föl!  

Fülöp János

polgármester

06-20-965-5666