MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. október 28-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Kákonyi József önkormányzati képviselő eskütétele

Előadó: Pál Magdolna Helyi Választási Bizottság elnöke

(Szóbeli előterjesztés)

 1. Beszámoló a Családsegítő Központ 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Székelyi Anikó intézményvezető

(74. számú előterjesztés)

 1. Beszámoló Fadd Nagyközség Önkormányzata egészségügyi intézményinek, valamint a vállalkozó orvosok 2020. évi tevékenységéről 

Előadó: Fülöp János polgármester

(75. számú előterjesztés)

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp János polgármester

(76. számú előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzetének megállapításáról szóló 15/2009. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(84. számú előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(77. számú előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról, valamint a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 24/2009. (XI. 6.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(78. számú előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 27/2009. (XII. 10.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(79. számú előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(83. számú előterjesztés)

 1. Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

(80. számú előterjesztés)

 1. A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előadó: Fülöp János polgármester

(81. számú előterjesztés)

 1. A Fadd, belterület 3531/30 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Tell Anikó kérelme)

Előadó: Fülöp János polgármester

(82. számú előterjesztés)

 1. Gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzete, továbbá a pedagógia szakszolgálatot ellátó intézmény műkődési körzete meghatározásának véleményezése

Előadó: Fülöp János polgármester

(85. számú előterjesztés)

 1. A Faddi Kismanók óvoda és Bölcsőde pedagógiai programja, valamint szervezeti és működési szabályzata

Előadó: Fülöp János polgármester

(86. számú előterjesztés)

 1. Támogatás kérése filharmóniai bérlet vásárlásához

Előadó: Fülöp János polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

 1. Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: Fülöp János polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

 1. Kérdések, interpellációk

Előadó: Fülöp János polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Zárt ülés:

 1. Alap-, középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló faddi roma tanulók/hallgatók részére a 2021/2022. tanév I. félévére kiírt ösztöndíjpályázat elbírálása

Előadó: Fülöp János polgármester

(87. számú előterjesztés)

Fadd, 2021. október 22.

                                                                                                      Fülöp János                          polgármester     

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2021. október 28-án (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Kákonyi József önkormányzati képviselő eskütétele

Előadó: Pál Magdolna Helyi Választási Bizottság elnöke

(Szóbeli előterjesztés)

 1. Beszámoló a Családsegítő Központ 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Székelyi Anikó intézményvezető

(74. számú testületi előterjesztés)

 1. Beszámoló Fadd Nagyközség Önkormányzata egészségügyi intézményinek, valamint a vállalkozó orvosok 2020. évi tevékenységéről 

Előadó: Fülöp János polgármester

(75. számú testületi előterjesztés)

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp János polgármester

(76. számú testületi előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzetének megállapításáról szóló 15/2009. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(84. számú testületi előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(77. számú testületi előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról, valamint a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 24/2009. (XI. 6.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(78. számú testületi előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 27/2009. (XII. 10.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(79. számú testületi előterjesztés)

 1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(83. számú testületi előterjesztés)

 1. Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

(80. számú testületi előterjesztés)

 1. A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előadó: Fülöp János polgármester

(81. számú testületi előterjesztés)

 1. A Fadd, belterület 3531/30 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Tell Anikó kérelme)

Előadó: Fülöp János polgármester

(82. számú előterjesztés)

 1. Gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzete, továbbá a pedagógia szakszolgálatot ellátó intézmény műkődési körzete meghatározásának véleményezése

Előadó: Fülöp János polgármester

(85. számú előterjesztés)

 1. A Faddi Kismanók óvoda és Bölcsőde pedagógiai programja, valamint szervezeti és működési szabályzata

Előadó: Fülöp János polgármester

(86. számú előterjesztés)

 1. Támogatás kérése filharmóniai bérlet vásárlásához

Előadó: Fülöp János polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Zárt ülés:

 1. Alap-, középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló faddi roma tanulók/hallgatók részére a 2021/2022. tanév I. félévére kiírt ösztöndíjpályázat elbírálása

Előadó: Fülöp János polgármester

(87. számú előterjesztés)

Fadd, 2021. október 22.

Gerendai Ferenc sk.Pénzügyi és Jogi Bizottság Elnöke