Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011

Pályázat címe: Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon

Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 129.538.012,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Fadd Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a település belterületi csapadékvíz elvezetésének rendezését, melyet a TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés tárgyú támogatás segítségével tervezi megvalósítani.

A tervezett vízrendezés célja a Széchenyi utca, Mátyás király utca, Béri B. Á. liget, Csokonai utca, Kossuth L. utca vízgyűjtő területeire hulló csapadékvizek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító műtárgyak megépítése, hogy ezáltal a községet a csapadékkároktól mentesítsék. A tervezett vízrendezés célja továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a mértékadó árvizek zavartalan levezetésére alkalmas, esztétikus meder kialakítása.

A hosszabb gerinccsatornák Ny-ról K felé lejtenek a befogadó irányába, míg az É-D irányú utcákban rövidebb csatornaszakaszok építendők. A tervezett gyűjtőhálózatot minden öblözet esetében nyílt, teljes mértékben vagy csak részben burkolt szelvényű árkok, valamint zárt csőcsatornák kombinációja alkotja. Földmedrű árok kialakítása a már meglévő (de nem megfelelő vízszállítású) földmedrű árkoknál, illetve ott, ahol az árok szélesítésére, mélyítésére megfelelő hely áll rendelkezésre. A többi helyen burkolt szelvényű árkok kialakítására kerül sor. A kapubejárókhoz 2 db 2,0 m-es fedlappal ellátott beton mederburkoló elem alkalmazásával 4,0 m széles bejáró alakítandó ki, az ingatlanok biztonságos megközelítése érdekében. Az összes tervezett kapubejáró: 68 db. 

A tervezett csatornahálózat:

Az I. számú öblözetben tervezett csatornák összes hossza: 902 m. A tervezett csapadékvíz gyűjtőcsatorna a Mátyás király úton halad a Sport utcától a Templom utcáig terjedő szakaszon.

A II. számú öblözetben tervezett tervezett csatornák összes hossza: 1045 m. A tervezett csapadékvíz gyűjtőcsatorna a Széchenyi I. úton létesülne. A nyomvonal a már meglévő, főként nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonalán halad.

A III. számú öblözetben tervezett csatornák összes hossza: 544 m. A tervezett csapadékvíz gyűjtőcsatorna a Béri Balog Á. liget és a Csokonai úton létesül, a már meglévő nyomvonalon.

A IV. számú öblözetben lévő rekonstrukciós csatorna összes becsült hossza: ~100 m.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.