Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósította meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, ,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja volt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A célul kitűzött hátrányos helyzetűeknek nyújtott sokrétű szolgáltatás nagy érdeklődésre tett szert, mely segítette a felzárkózást és a település életébe történő integrációt.

A legtöbb szociális és anyagi gondokkal küzdő halmozottan hátrányos helyzetű család segítő szociális munkatársakra és megoldásokra találhatott a különböző képzéseken, programokon keresztül. 

89 fő vehetett részt OKJ-s és egyéb szakmai képzésen, mely a későbbi munkába való elhelyezkedésükhöz nagy segítséget jelenthet, így a felnőttképzés, a foglalkoztatás, munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése valósulhatott meg.

A felnőtt programokon túl a kisebbeknek is számos rendezvény került megrendezésre, egészen kicsi kortól kezdődően a kora gyermekkori fejlesztésen keresztül a gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztések, oktatás terén.

A program során egészségügyi szolgáltatásokkal is segítettük az érdeklődőket, fórumokon, rendezvénysorozatokon, szűréseken vettek részt a bevont személyek.

Fontos cél volt, hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az aktív közösség képes problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a megvalósításban. 3 éven keresztül sok közösségépítő program valósult meg kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Például a közösen megtermelt kerti zöldségekből finom ételek készültek, a családi és gyermeknapokon szórakoztató programok kerültek megszervezésre, több vidéki helyszínre eljutottak a családok, a gyermekek napközis táborokban vettek részt.

A Csillag Szolgáltató Központ helyszínéül szolgált a projekt során megrendezett tevékenységeknek. A projektben dolgozó szakemberek hatékony munkáját számos stáb megbeszélés, workshop és szakmai nap segítette a megvalósítás során.

Örömmel tölt el minket, hogy sikerrel zárhatjuk a projektet és a program segítségével megkezdődött a kívánt integrációs folyamat.

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Láthatár Közhasznú Egyesület