HIRDETMÉNY

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

a Nagyközség Településképének védelméről szóló

11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról.

Tisztelt Faddi Lakosok!

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete a 100/2020. (VIII. 27.) önkormányzati határozatában döntött a Nagyközség Településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 3. számú módosításáról.

A módosítás tárgya a Fadd, belterület 1652 hrsz-ú, Fadd, Rákóczi u. 66. sz. alatti ingatlan helyi védettség alá helyezése.

A módosítandó TKR társadalmi egyeztetésére a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §  (2) bekezdés b) pontja szerint – Fadd nagyközség településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: partnerségi rendelet) foglalt, a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően – elektronikus úton kerül sor.

A módosítandó dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket a partnerségi rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap kitöltésével – mely a hirdetmény mellékletéből letölthető, e hirdetmény megjelenését követő 15. napig juttathatják el

  1. papír alapon a polgármesternek címezve, az önkormányzat címére – 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12., vagy
  2. elektronikus levélben a penzugyfaddph@tolna.net e-mail címre történő megküldéssel.

Kelt: Fadd, 2020. október 9.

                                                             Fülöp János sk.

                                                              polgármester