Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az alábbi településeken vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a mellékelt olvasási ütemezés szerint. A Szolgáltató kérése, hogy a vízmérők leolvasását végző munkatársak könnyebb tájékozódása érdekében a házszámot vagy a helyrajzi számot jól láthatóan tüntessék fel a felhasználási helyen. A tájékoztatóban megadott időpontban – 8-16 óra között – biztosítsák az ingatlanra történő bejutást, a vízmérő leolvasását, illetve amennyiben a vízmérő aknában föld, talajvíz található, annak eltávolításáról gondoskodni szíveskedjenek.  

2020. 10.06 kedd

Váci, Templom, Mátyás kir., Radnóti, Munkácsy, Arany, Deák utca

2020. 10.07 szerda

Széchenyi, Alvég, Tokaj, Öreg, Rákóczi, Béri Balogh Á. liget, Csokonai utca

2020. 10.08 csütörtök

Somos, Dózsa, Kinizsi, Etelköz, Kossuth, Tasnád, Attila, Temető sor, Hősliget, Tanács, Béke, Ady, Rózsa, Kis köz, Táncsics, Új utca

2020. 10.09 péntek

Sándor, Vörösmarty, Kölcsey, Zrínyi, Jókai, Hunyadi, Sport, Garay, Petőfi utca, Volent-öböl

Együttműködését köszönjük.