A sportpálya használata a pandémiás időszak alatt:
Előzmények: A Kormány 170/2020. (IV.30.) Kormányrendelet 1.§ (1) szerint „Magyarország egész területén… a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidősport, és tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.”
A Kormány felhatalmazása természetesen nem jelenti azt, hogy az egyik pillanatról a másikra visszaállhat a járvány előtti rend.
Az újra nyitásnál is a lehető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel, a fokozatosság elvének messzemenő figyelembe vételével, példamutatóan kívánunk eljárni.
Továbbra is azt tekintjük elsődleges feladatunknak, hogy sportolóink és azok családjai, sportszakembereink és munkatársaink egészségét és életét megvédjük.
A célok elérése érdekében az edzések megtartását csak úgy tesszük lehetővé, ha maradéktalanul biztosíthatók az egészséges munkavégzés és az egészséges edzés feltételei:

 • A Faddi SE sportpályáit 2020.május 4-től fokozatosan véve megnyitja sportolói és a sportolni vágyó helyi lakosok előtt.
 • A sportedzéseken való részvétel önkéntes, mindenki maga dönti el a járványhelyzet alatt, hogy be kíván-e kapcsolódni a szakosztályi edzésekbe, vagy sem.
 • Az edzésekbe időközben is bármikor be lehet csatlakozni, illetve bármikor szüneteltetni lehet.
  Kérjük azonban, hogy a bekapcsolódási szándékot, és a szüneteltetést is előzetesen jelezzék az illetékes edzőnek.
 • Amennyiben valaki úgy dönt, hogy az edzésekbe be kíván kapcsolódni, egy nyilatkozatot kell eljuttatni az edzőn keresztül a szakosztályvezetőnek, mely az alábbiakat tartalmazza:
  · nyilatkozat, hogy önként vesz részt az edzésen (kiskorú esetén szülői nyilatkozat)
  · nyilatkozat, hogy a sportoló láztalan, és közvetlen környezetében az elmúlt 14 napban lázas megbetegedés nem volt, az alábbi tünetek egyikét sem észlelte magán és közvetlen környezetén (láz, nehézlégzés, hidegrázás, köhögés, légszomj, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, fejfájás, szokatlan gyengeség)
  · nyilatkozat, hogy aláveti magát edzések előtt a testhőmérséklet megmérésének, amennyiben ezt az edző kéri.
  · nyilatkozat arról, hogy amennyiben a tünetek bármelyikét magán és közvetlen környezetén észleli, haladéktalanul tájékoztatja az edzőjét, és az edzéslátogatást azonnal felfüggeszti.
 • A nyilatkozat megtétele munkatársaink, edzőink részére is kötelező.
 • A sportolót a későbbiek folyamán semmilyen hátrány nem érheti azért, mert úgy döntött, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben nem kíván részt venni az edzéseken.
  A Faddi SE létesítményeit a járványra tekintettel fokozott gyakorisággal takarítja, és fertőtleníti. Kérjük a sportolóinkat és szüleiket, hogy lehetőség szerint edzőfelszerelésben érkezzenek az edzés színhelyére, hogy az érintkezések számát minimalizáljuk.
  Kérjük továbbá azt is, hogy a közös helyiségeket, öltözőket csak a szükséges mértékben, szájmaszkban használják, az edzések előtti és utáni kézmosásra fokozottan ügyeljenek.
  A FADDI SE a kézmosáshoz szükséges szereket folyamatosan biztosítja.
  Az edzések a szakosztályi sajátosságokra tekintettel kizárólag kiscsoportos foglalkozások lesznek, szakembereink azonos összetételű csoportokat szerveznek, a sportolók csak egymástól megfelelő távolságban végezhetnek gyakorlatokat.
  A testi érintkezéssel járó edzések TILOSAK!
  A FADDI SE fenntartja magának a jogot, hogy a járványügyi helyzet változásának függvényében bármikor újra bezárja létesítményeit.
  A tájékoztatóban leírt szabályok visszavonásig érvényesek.
  (Nyilatkozatmintát készített a Faddi SE, melyet edzőink készséggel rendelkezésre bocsátanak)
  Jelen szabályzat a Kormányrendeletben leírtak részszabályait tartalmazza:
  A sportpálya megközelítése a pandémiás időszakban minden esetben, a Garay utcai zöld kiskapun keresztül történik.
  A kiskapu minden nap 08.00 – 20.00 óráig van nyitva.
 1. A sportlétesítmény pályáit hétköznaponként, 17.00 – 20.00 óráig kizárólag a Sportegyesület sportolói használhatják, az alábbi korlátozásokkal:
  Ø A kispályákon, egy időben maximum 8 fő tartózkodhat.
  Ø A nagypályán, egy időben maximum 24 fő tartózkodhat, 4 csoport (max. 6 fő/csoport). Törekedni kell arra, hogy minden edzésen lehetőleg ugyanazon összetételű sportolók alkossák a csoportokat.
  Ø Az öltözőkben, egy időben maximum 6 fő tartózkodhat helyiségenként, a 2 m-es védőtávolság betartása mellett. Védőmaszk használata kötelező, zuhanyozás tilos.
  Javasolt az edzőszerelésben történő érkezés, esetlegesen a szabadtéren történő átöltözés. Ebben az esetben az egyesület is biztosíthatja a ruházatot.
  Ø Az edzés előtt és után a kézfertőtlenítő használata kötelező, melyet az egyesület biztosít.
  Ø Az edzés játékok közben, a testi kontaktust kerülni kell, az 1,5 méteres védő távolságot be kell tartani.
  Ø Edzés mindig zártkapus legyen.
  Ø Az öltözők és használt helyiségek megfelelő szellőztetését biztosítani kell.
  Ø Az öltözők mérkőzések és edzések utáni rendszeres és alapos takarítására és fertőtlenítésére kiemelt figyelmet kell fordítani.
 2. Az edzés időben a sportpályán üzemelő büfé kerthelyisége és a játszótér használata sportolókon kívüli személyeknek is engedélyezett, a megfelelő higiéniai előírások és 1,5 m-es védőtávolság betartása mellett.
 3. A sportlétesítmény pályáinak használata nem egyesületi tagok részére:
  Ø A sportlétesítmény sportpályái, minden hétköznap 08.00 – 17.00 óráig illetve hétvégente 08.00 – 20.00 óráig az alábbi szabályok betartásával használhatók:
  Ø A kispályákon, egy időben maximum 8 fő tartózkodhat.
  Ø A nagypályát, kizárólag kocogás futás céljára lehet használni, ezen, maximum 8 fő tartózkodhat egy időben!
  Ø A kispályák mellett lévő mobil eszközöket (kiskapukat, lábtengó állvány) lehet használni, de a használat után, az eredeti helyükre vissza kell tenni azokat.
  Ø A fenti időpontokban a játszótér és a játszótér mellett lévő külső wc-k használata megengedett.
  Ø A kötelező védőtávolságot (1,5 méter) sportolás közben tartani szükséges, kivéve az egy háztartásban élő családokat.
  Ø A Sportlétesítményt, mindenki saját felelősségére használhatja!
  Ø A rendre, higiéniára, tisztaságra mindenkinek fokozottan ügyelnie kell!
  Fadd, 2020.05.07.
  Vida Tamás (Fadd SE)
  A nyilatkozatot, az első alkalommal megjelenő 18 év alatti gyerekkel elküldjük aláírásra.

Fadd, 2020. 05. 05.

Vida Tamás