Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal
Igazgatás

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

30. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Kiemelt feladata a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában történő aktív közreműködés. Birtokviták ügyintézése. Temető nyilvántartás vezetése valamint sírhelymegváltások és ravatalozó használat ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség: vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálat

•         saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

•         Nagyfokú önállóság,

•         Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

•         3 hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány

•         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

•         Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlénség nem áll fenn.

•         a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira nyújt, a 74/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1811-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

•         Elektronikus úton Dr. Percsi Elvira jegyző részére a jegyzofaddph@tolna.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira jegyző, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a meghatározott határidőt követően kerülnek elbírálásra. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu – 2020. március 11.