Projekt azonosítószáma:          TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007

Kedvezményezett neve:            Fadd Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe:                            Új bölcsőde kialakítása Fadd Nagyközségben

Szerződött támogatási összeg: 132 140 522 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):    100%

Tervezett befejezési dátum:      2021.04.30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Fadd Nagyközség Önkormányzata kétcsoportos bölcsőde kialakítását tervezi.

Fadd területén jelenleg nem működik bölcsőde, illetve a településen és a környező településeken sem található egyéb, a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító szolgáltatás, a jogszabályi előírások, illetve a lakossági jelzések alapján azonban komoly igény van a településen bölcsődei intézmény létrehozására.

A megvalósítás helyszíne a település központjában található volt óvodaépület, mely az új óvoda kialakításával, az óvodai csoportok egy épületbe integrálásával kihasználatlanná vált. A beruházás tárgyát képező épület az új óvodaépület közvetlen szomszédságában található, a két intézmény játszóudvara egymással határos.

Az ingatlan tulajdonviszonyai rendezettek, a kizárólagos tulajdonos a helyi önkormányzat.

Az épület jó állapotú, de a bölcsődei funkció ellátásához annak jelentős átalakítása szükséges.

A tervezett fejlesztés keretében a belső átalakítás mellett a működéshez szükséges fedett terasz kialakítása is betervezésre került, melynek segítségével biztosítható jó időben a bölcsődés korú gyermekek levegőn altatása, illetve rosszabb időjárás esetében a levegőztetés is könnyebben megoldható.

Az átalakítással érintett épület szerkezetei megfelelő állapotúak, így azok megmaradnak.

A meglévő bejárat feletti előtető, valamint a nyugati homlokzaton található előtető elbontásra kerül, áthelyezésre kerülnek a belső válaszfalak, új nyílászárók kerülnek beépítésre, tetőfödém szigetelés, álmennyezet kialakítás, padlóburkolat csere történik.

Átalakításra és bővítésre kerül a víz-, gáz- és fűtéshálózat, átalakításra kerülnek a vizesblokkok és azok berendezései. Komplex akadálymentesítés valósul meg. Felújításra kerül az udvar, fedett babakocsi-tároló és fedett kerékpártárolók kerülnek kiépítésre.

Az épület mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő számú és kialakítású parkoló és akadálymentes parkoló is megtalálható, így a beruházás keretében parkoló kialakítás nem történik.

A tervezett fejlesztés eredményeképpen a vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakításra kerül két darab 14 férőhelyes bölcsődei csoport befogadására alkalmas, akadálymentes, energetikailag korszerű épület.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Fadd Nagyközség Önkormányzata a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében 132 140 522 ft. azaz százharminckétmillió – száznegyvenezer – ötszázhuszonkét forint vissza nem térítendő támogatást nyert a “Bölcsődei férőhelyek bővítése, kialakítása” c. pályázat keretében.
A bölcsőde 2021. január elején kezdi meg működését.