Házhoz menő lomtalanítás

Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom – úgymint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat – háztól történő elszállítását. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alább megadott elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé. A lomtalanítás nem konténerben történik, a kihelyezhető lom mennyisége maximálisan 3 m3. Lomtalanítási igényt március 15-től október 15-ig lehet benyújtani.

Lomtalanítás megrendelés:​​​​További információ:

www.aliscaterra.hu/lomtalanitas-igenylese               E-mail: penzugy@vertikalrt.hu

Személyesen: 7100. Szekszárd, Epreskert u. 9 ​    Honlap: www.vertikalzrt.hu

Info: +36 20 256-3224

Régiós elérhetőségek:

Alisca Terra NKFT.: 74/528-850; ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

FONTOS: Kérjük, hogy a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az, előre egyeztetett időpontban.

          Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás

     2020. évi rendjéről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk 2020-ban is biztosítja a szelektív hulladékgyűjtési rendszert. A rendszer keretében az ingatlanokon keletkező települési hulladékot továbbra is szelektálva szükséges gyűjteni.

A sárga illetve a kék fedővel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);- Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);

Amennyiben a sárga fedővel ellátott edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

Az összegyűjtött csomagolási hulladék a hátoldalon lévő naptár szerint kerül ürítésre.

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen üveget! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőedénybe.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető. A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el Társaságunk a megjelölt szállítási napokon (ld. hátoldal), az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a szekszárdi ügyfélszolgálaton lehetséges, illetve a hulladékudvarral rendelkező települések lakói az adott településen lévő hulladékudvarban vehetik át a zsákokat.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

Üveghulladékok gyűjtése

Társaságunk 2020. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

Polgárdi, 2019. december 16.​​                          VERTIKÁL Nonprofit Zrt.