Faddon Ünnepélyes keretek között adták át 2019. október 4-én Fadd Nagyközségben az Egészségházat.

A TOP – 4.1.1 – 15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt megvalósítása során megítélt 99.612.100 forint, valamint a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól 2018-ban elnyert 42.086.573 forint, majd 2019-ben elnyert 48.000.000 forint támogatási összegből, valamint 38.872.835 forint önkormányzati önerő biztosításával új, korszerű egészségház és parkoló jött létre, amelynek köszönhetően a település egészségügyi alapszolgáltatásait egy közös épületben helyezhették el 379,5 négyzetméter alapterületen. Az épület tervezése és kivitelezése során fontos szempont volt a mai kor igényeit minden szempontból kielégítő, a lehető legtöbb funkcióval ellátott egészségügyi intézmény kialakítása. Az Egészségházban kapott helyet két felnőtt háziorvosi rendelő elkülönítővel és közös váróteremmel, a fogorvosi rendelő, a gyermek háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségei is. Az épületben családbarát funkciók, továbbá korszerű betegtájékoztató rendszer létesült. Az előírások figyelembevételével megvalósult az épület teljes körű akadálymentesítése. Az egészségház villamosenergia felhasználásának segítésére megújuló energiaforrásként egy 10 kW teljesítményű napelemrendszert telepítettek a tetőre.

A 2019.12.20-án megítélt többlettámogatással együtt a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt támogatási összege: 123.677.500,- Ft.

A TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.