Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa györgy utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

30. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében. Temető nyilvántartás vezetése valamint sírhely megváltások és ravatalozó használat ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. (Amennyiben egyéb feltételeknek megfelel a közterület-felügyeloi vizsga hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésének, de a beiskolázás vállalása a jogviszony létesítését követően kötelező).,

•         Közterület-felügyelői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,

•         Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,

•         Orosz nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,

•         közterület-felügyelői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

•         Nagyfokú önállóság,

•         Nagyfokú önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Önéletrajz a 45/2012. ( III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlénség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Eévira nyújt, a 0674/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fadd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7703-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Percsi Eévira részére a jegyzofaddph@tolna.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu – 2019. szeptember 17.