Meghívó képviselő-testülei ülésre.

Fadd Nagyközség Polgármestere

7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. június 24-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a Faddi Kismanók Óvoda 2018/2019. nevelési évéről
Előadó: Fülöp János polgármester
(50. számú előterjesztés)
2. Közérdekű bejelentés a Fadd, Tanács utca közterület-elnevezésével kapcsolatban
Előadó: Fülöp János polgármester
(51. számú előterjesztés)
3. Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
Előadó: Fülöp János polgármester
(52. számú testületi előterjesztés)
4. Beszámoló EFOP-2.4.1. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” (ERFA) projektről
Előadó: Fülöp János polgármester
(53. számú előterjesztés)
5. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonban lévő (Pécs, Szántó Kovács János utcai) kollégiumi férőhelyek 2019/2020-as tanévben történő betöltésére
Előadó: Fülöp János polgármester
(54. számú előterjesztés)
6. Beszámoló a megelőző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fülöp János polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
7. Kérdések, interpellációk
Előadó: Fülöp János polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Fadd, 2019. június 21.

Fülöp János
polgármester