Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi csoport

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vagyonkataszter folyamatos vezetése. Tárgyi eszközök állományba vétele, nyilvántartása, értékcsökkenések elszámolása, selejtezések adminisztrációja. Leltározás előkészítése. Pályázatok pénzügyi bonyolítása, elszámolása illetve elszámolást követően a monitoring jelentések elkészítése. Támogatási és finanszírozási szerződések kezelése. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai szakképesítés.,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

•         közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         nagyfokú önállóság

•         pontosság, precizitás

•         Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevelek másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         adatkezelési nyilatkozat, hogya pályázó adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

•         nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira jegyző nyújt, a 74/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6911-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Percsi Elvira jegyző részére a jegyzofaddph@tolna.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Percsi elvira jegyző, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása kizárólag a szakmai ónéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyílvánitásának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu