FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7133 Fadd, Dózsa György u. 12.

Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045

e-mail: titkarsagfaddph@tolna.net

 

Pályázati felhívás

Dombori Nyári Fesztivál megrendezésére

 

 

1. Pályázat célja

A 2019. július 6-7-ig Domboriban megrendezendő 2 napos Dombori Nyári Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) ideje alatt a közönség részére a szabadidő tartalmas, színvonalaseltöltésére alkalmas, valamennyi korosztály igényeit kielégítőprogramok szervezése.

 

2. Pályázók köre

A pályázatban részt vehetnek olyan gazdasági és civil szervezetek, egyéni vállalkozók, más magánszemélyek, amelyek tevékenységi körében szerepel arendezvényszervezés. 

 

3. Pályázat tartalmi vetelményei

Az ajánlat tartalmazza:

a) Az ajánlattevő adatait (név, cím, nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám, magánszemély esetén a természetes személyazonosító adatok).

b) A feladat elvégzésének ellenértéke (ajánlati ár) az alábbiak szerint:

 

NETTÓ + ÁFA = BRUTTÓ

 

c) Részletes programterv az időpontok, időtartamok és a tervezett költségek megjelölésével.

 

4. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtási határideje. 2019. június 7. (péntek) 10.00 óra

A pályázat személyesen, postai úton Fadd Nagyközség Önkormányzatának címére (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), vagy elektronikusan a penzugyfaddph@tolna.net e-mail-címre kell benyújtani.

 

5. Egyéb információk

A Fesztivál megrendezéséhez rendelkezésre álló maximális költségvetési forrás bruttó 2.000.000 Ft.

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata biztosítja a programok lebonyolításához szükséges helyet, színpadot, áramot, vizet, mosdóhasználati lehetőséget. 

A szervező gondoskodik a szakhatósági engedélyekbeszerzésétről a programokhoz szükséges hangtechnikáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, a szerzői jogdíjak kifizetéséről, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáról, a biztonsági szolgálatról.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ Csesznegi Kinga műszaki ügyintéző nyújt (tel.: 74/447-998, email: penzugyfaddph@tolna.net).

 

A KIÍRÓ A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA!

 

Fadd, 2019. május 28.  

 

löp János

polgármester