Ezúton szeretném tájékoztatni a Fadd Nagyközség illetékességi területén működő Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetésével kapcsolatos feladataikról.

  1. A 237/2018. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
  2. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

A Korm. rendeletben foglaltak alapján a regisztráció az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, ütemezetten történik az alábbiak szerint:

a) 2019. július 1-jével a szállodáknak

b) 2019. október 1-jével a panzióknak

c) 2020. január 1-jével a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi és egyéb szálláshelyeknek

kötelezőa NTAK kommunikációra képes szálláshely kezelő szoftvert alkalmazniuk.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a Kormány a Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jár el.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Fadd, 2019. május 17.

Tisztelettel:

                                    Dr. Percsi Elvira

                                             jegyző