Állásajánlat

Faddi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban tárgyi eszközök állományba vétele, nyilvántartása, értékcsökkenések elszámolása, selejtezések adminisztrálása. Leltározás előkészítése. Pályázatok előkészítése, pénzűgyi bonyolítása. Pályázat megvalósítása közben és elszámolást követően az előírt határidőben a monitoring jelentések elkészítése.. Támogatási és finanszírozási szerződések kezelése. Pályázatok éves, illetve befejezést követő elszámolása. Mezei őrszolgálattal kapcsolatos támogatás igénylése. Mezőőri járulék kiszabása. Közüzemi szolgáltatást végzőkkel kapcsolattartás. Vagyonkataszter folyamatos vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség> vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudomyányi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, szakképesítés.,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon.,

•         közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL 

Elvárt kompetenciák:

•         nagyfokú önállóság,

•         pontosság, precizitás,

•         kíváló kapcsolattermető és kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevelek másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

•         nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira jegyző nyújt, a 74/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dözsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6911/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Percsi Elvira jegyző részére a jegyzofaddph@tolna.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása kizárólag a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján türténik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázatieljárás eredménytelenné nyílvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fadd.hu honlapon szerezhet.