Fadd Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2019. április 30-án (kedden) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

 1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

(28. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltség-vezető

(29. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Családsegítő Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Pástiné Szentendrei Mária intézményvezető

(30. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a központ orvos ügyelet 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Appelshoffer Ágnes Tolna város polgármestere

(31. számútestületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Fadd Nagyközség Önkormányzata egészségügyi intézményeinek, valamint a vállalkozó orvosok 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Mosonyi Erzsébet háziorvos,

              Dr. Percsi Petra háziorvos,

              Dr. Boros Hilda házi gyermekorvos,

             Dr. Ulrich Hedvig fogorvos,

             Guld Ágnes védőnő

(32. számútestületielőterjesztés)

 • Beszámoló Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi-otthonos Konyhájának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mosonyiné Cziráki Ágnes élelmezésvezető

(33. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Keserű Erzsébet tanyagondnok

(34. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Bedekovityné Pál Magdolna Művelődési Ház vezető

(35. számú testületielőterjesztés)

 • Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Éliás Attila mezőőr

(36. számú testületielőterjesztés)

 1. A Fadd, belterület 3440 hrsz-ú közterület értékesítése

Előadó: Fülöp János polgármester

(37. számú testületielőterjesztés)

 1. Pénzügyi ügyintéző alkalmazása

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(38. számú testületielőterjesztés)

 1. Tolna Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata 6. számú módosításának véleményezése

Előadó: Fülöp János polgármester

(39. számútestületielőterjesztés)

 1. Kutyafürdető Fadd-Domboriban

Előadó: Bényi András képviselő

(Szóbeli előterjesztés)

Fadd, 2019. április 26.

Gerendai Ferenc sk.

Pénzügyi és Jogi Bizottság Elnöke