Tisztelt Faddi Lakosok!

A Faddi Polgármesteri Hivatal 2019. január végén állította fel a Közterület-felügyeleti Szolgálatot. A közterület-felügyelő Markó Tamás, aki a 70/331-3071mobilszámon, a penzugyfaddph@tolna.nete-mail címen, személyesen pedig a Polgármesteri Hivatalban érhető el.

A közterület-felügyelő feladatai, amelyek kapcsán a közterület-felügyelő kereshető: 

 1. a település közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüggő előírások betartatása, 
 2. szabálysértési ügyekben a szükség szerinti intézkedés megtétele, 
 3. a közterületen folytatott – engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött – tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.) szabályszerűségének ellenőrzése, 
 4. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, vagy kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 5. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 6. a közlekedésrendészeti rendelkezések megszegőivel szemben helyszíni bírság kiszabása, illetve szabálysértési eljárás kezdeményezése,
 7. a közút kezelőjének megbízása alapján – a rendőrhatóság értesítése mellett – a közterületen tárolt üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli, szabálytalanul elhelyezett járművek eltávolíttatása,
 8. a megrongálódott, sérült közúti jelzőtáblák, kopott útburkolati jelek, úthibák jelzése a közút kezelője felé,
 9. a település belterületén a gyomirtás és parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, a védekezés ellenőrzése, a kötelezettség megszegőivel szemben eljárás kezdeményezése,
 10. a közterületen történő illegális szemétlerakás, környezetszennyező és engedély nélküli járműbontás, a helyi rendeletben szabályozott feltételektől eltérő égetés felderítése, intézkedés kezdeményezése,
 11. közreműködés a település szintű rendezvények biztosításában, 
 12. birtokvitás ügyek intézése,
 13. ebtartással kapcsolatos ügyek intézése.

Fadd, 2019. április 17.

                                                                       Dr. Percsi Elvira

                                                                              jegyző