Tisztelt Kérelmezők!

Fadd Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy Önkormányzatunk 2019. április hónapban megkezdi a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormány határozattal megállapított téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos természetben nyújtott, háztartásonkénti 12.000 Ftértékű tüzelőanyag kiosztását. 

Az igénybejelentésben megjelölt tüzelőanyag átvételét megelőzően a jogosultak számára az Önkormányzat részéről egy hivatalos igazolás (a továbbiakban: Igazolás) kerül kiállításra. Az Igazolást a jogosult személyesen vagy írásbeli meghatalmazottja útján KIZÁRÓLAG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN(Hétfő: 8-16:00; Szerda: 8-16:00; Péntek: 8-12:00) a PolgármesteriHivatal 8. számú Irodájában veheti át 2019. április 10. napjátóla személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatását, valamint az átadás-átvételt igazoló nyilvántartás aláírását követően. 

Az Igazolást Schmelcz Lajosné egyéni vállalkozónál (székhely: 7133 Fadd, Táncsics M. u. 11.) a jogosult által személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útjánlehet a tüzelőanyagra beváltani 2019. április 10. napjától 2019. december 15. napjáig.  Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 7:30 – 11:00 óráig és 14:00 – 16:00 óráig, szombaton 7:30 – 11:00 óráig.

A tüzelőanyag az Igazolás és – meghatalmazott esetén – a meghatalmazás vállalkozó részére történő átadása, a jogosult/meghatalmazott személyazonosságának igazolása és az átadás-átvételét igazoló nyilvántartás aláírása után szolgáltatható ki jogosult/meghatalmazott részére.

A meghatalmazás-nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban igényelhetők vagy az Önkormányzat honlapjáról (www.fadd.hu) letölthetők.

Az Igazolás csak a tüzelőanyag átvételére jogosítja fel a jogosultat, egyéb célra nem használható fel, szállítási költségek fedezésére nem szolgálhat, értéke – sem egészben, sem részben – készpénzre nem váltható át, illetve az igazolás másra át nem ruházható.

A tüzelőanyag átvételekor kérjük, vigye magával az alábbiakat:

– az Igazolás eredeti példánya,

– Meghatalmazás eredeti példánya (meghatalmazott általi átvétel esetén)
– személyi igazolvány,

– lakcímkártya.

Kérdés, információ tekintetében Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző a 74/447-998/3 számon, illetve az adofaddph@tolna.nete-mail címen ad felvilágosítást.

Kelt: Fadd, 2019. április 5.

                                                                        Fülöp János sk.                                                                                                                     polgármester