Fadd Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke

MEGHÍVÓ

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága

2019. március 26-án (kedden) 15:00 órai kezdettel

rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

  1. Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

    Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(17. számúelőterjesztés)

  • Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének …/2019. (….) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

    (18. számú testületi előterjesztés)

3.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(19. számú előterjesztés)

  • Beszámoló az Önkormányzatnál lefolytatott 2018. évi ellenőrzésekről 

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(20. számú előterjesztés)

  • Tájékoztató az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(21. számú előterjesztés)

  • A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

(22. számú előterjesztés)

7. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Fülöp János polgármester

(23. számú előterjesztés

  • A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Percsi Elvira jegyző

(24. számú előterjesztés)

  • A 2019/20. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása

Előadó: Fülöp János polgármester

       (25. számú előterjesztés)

10.  Fadd-Rekreációs Fejlesztési Projekt terveinek elkészítése

Előadó: Fülöp János polgármester

       (26. számú előterjesztés)

  1. Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve

Előadó: Fülöp János polgármester

       (27. számú előterjesztés)

Fadd, 2019. március 22.       

Gerendai Ferenc sk.

Pénzügyi és Jogi Bizottság Elnöke