Faddi Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri HIvatal

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. ( Amennyiben a jelentkező egyéb feltételeknek megfelel, a közterület-felügyelői vizsga hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésének, de a beiskolázás vállalása a jogviszony létesítését követően kötelező),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. ( XII. 29. ) Eüm-BM együttes rendelet 3. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés.

•         A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti kinevezés feltételeinek való megfelelés.

•         saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga,

•         Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga,

•         Önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség

•         Nagyfokú önállóság

•         Pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Önéletrajz a 45/2012. ( III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.

•         A közterület- felügyelők egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) Eüm-BM együttes rendeletben meghatározott érvényes alkalmassági vizsgálat eredménye.

•         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részvevők megismerhetik.

•         Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlénség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira nyújt, a 0674/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri HIvatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3571/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

•         Elektronikus úton Dr. Percsi Elvira részére a jegyzofaddph@tolna.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása az orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye alapján valamint a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu – 2018. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Az űrlap alja

Az űrlap teteje

Az űrlap alja