Faddi Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal
adócsoport

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek tekintetében adóellenőrzések végzése. Kintlévőségek kezelése, behajtása, hatósági átutalások, letiltások, végrehajtások megindítása. Adószámlák könyvelése, adóbevallások feldolgozása, méltányossági kérelmek döntésre való előkészítése.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóigazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői végzettség.,

•         Adóügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Személygépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

•         Azonos területen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

•         ASP szakrendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Nagyfokú önállóság,

•         Pontosság, precizitás,

•         Kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Önéletrajz a 45/2012. ( III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

•         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

•         Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira nyújt, a 0674/447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3572/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. •         Elektronikus úton Dr. Percsi Elvira részére a jegyzofaddph@tolna.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Faddi Polgármesteri Hivatal, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa György utca 12.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása kizárólag a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu – 2018. október 12.

 

Az űrlap alja

Az űrlap teteje

Az űrlap alja