Felhívás gyommentesítésre

Tisztelt Faddi Lakosok!

 

 

Az utóbbi időszakban számos bejelentés érkezett, hogy a település több belterületi ingatlanán sok az elburjánzott gyomnövény.

 

Erre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdésének c) pontja szerint, „az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.”

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodásihelyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 42. §-ának (3) bekezdése értelmében az egyes ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, továbbá rovar- és rágcsálómentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

 

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat a fenti előírásoknak legkésőbb

 

  1. július 31. napjáig

tegyenek eleget!

 

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat a fenti előírások fokozott és folyamatos betartására.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat arról, hogy amennyiben a fenti kötelezettségeknek nem tesznek eleget, úgy belterületen a jegyző közérdekű védekezést rendel el, melynek költségei a földhasználót terhelik, illetve növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek összege 15.000 Ft-tól 150 millió Ft-ig terjedhet, továbbá közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek összege 200.000 Ft-ig terjedhet.

 

Fadd, 2018. június 28.

 

 

                                                          

                                               Köszönettel:

 

                                                                                               Dr. Percsi Elvira sk.

                                                                                        Fadd Nagyközség Jegyzője