Álláslehetőség pályázat pénzügyi csoportvezető

Faddi Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Faddi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi csoportvezető, 1. melléklet a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelethez, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az éves költségvetési javaslat kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, valamint előirányzat módosítások nyilvántartása. A számviteli területet érintő szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A költségvetésben tervezett beruházások feladataiban való közreműködés. Féléves, éves beszámoló készítése. Közreműködés a közbeszerzési pályázati eljárásokban. Kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel. A költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése.Banki hitelkérelmekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok elkészítése. Ebr42, ÖNEGM, eAdat és ASP rendszer használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi csoport munkájának szervezése, irányítása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

gazdálkodási csoport, adócsoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) mindenkori költségvetési rendelet, a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, mérlegképes könyvelő, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

•         költségvetési szervnél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, gazdasági szakképzettség,

•         Polgármesteri Hivatalnál szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (II. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevelek másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira jegyző nyújt, a +3674447998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető.

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira jegyző, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után a pályázato(ka)t a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző bírálja el. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.