Parlagfű felhívás

Az utóbbi időszakban számos bejelentés érkezett, hogy a település több belterületi ingatlanán sok az elburjánzott gyomnövény, valamint lekaszálatlan parlagfű.

Erre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint (4) bekezdése szerint, „a termelő, illetve a földhasználó köteles az (…) egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.”

“A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodásihelyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 42. §-ának (3) bekezdése értelmében az egyes ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, továbbá rovar- és rágcsálómentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

 

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat a fenti előírásoknak legkésőbb

 

  1. szeptember 3. napjáig

tegyenek eleget!

 

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat a fenti előírások fokozott és folyamatos betartására.

 

Egyben ugyancsak felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy amennyiben a fenti kötelezettségeknek nem tesznek eleget, úgy belterületen a jegyző közérdekű védekezést rendel el, melynek költségei a földhasználót terhelik, illetve növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek összege 15.000 Ft-tól 150 millió Ft-ig terjedhet, továbbá közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek összege 200.000 Ft-ig terjedhet.

 

Fadd, 2017. augusztus 24.

 

 

                                                           Köszönettel:

 

                                                                                               Dr. Percsi Elvira sk.

                                                                                        Fadd Nagyközség Jegyzője