Tisztelt Volent-öbli lakosok!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2017. június 1-én hatályba lépett módosítása alapvetően változtatta meg a lakcímképzés szabályait. Erre tekintettel szükségessé vált a Volent-öböl területén közterületek kialakítása és elnevezése.

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete értelmében a közterület elnevezése, annak módosítása esetén az érintett közterületen található ingatlanok tulajdonosaitól, kezelőitől, használóitól, valamint az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyektől javaslatot kell kérnie a polgármesternek a közterület elnevezésére, az elnevezés módosítására vonatkozóan.

Fentiekre tekintettel kérjük Önöket, hogy a melléklet térképvázlat alapján szíveskedjenek megtenni javaslataikat a mellékelt térképen arab számokkal jelölt utcák elnevezése tekintetében, s azokat a Faddi Polgármesteri Hivatal titkárságára (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), vagy a penzugyfaddph@tolna.net e-mail címre eljuttatni legkésőbb

2017. augusztus 28. 10.00 óráig.

A javaslattétel során a következőkre szíveskedjenek tekintettel lenni:
1. Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, fogalomról, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről lehet elnevezni.
2. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
a)​akinek közismert tevékenysége a nemzet vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, vagy a közjót, a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend,
b)​aki a tudomány, művelődés, irodalom, képző-, előadóművészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott,
c)​akinek a Nagyközség életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Fadd egészének vagy egy részének fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez és ezáltal élete, munkássága példa értékű lehet a Nagyközség lakói számára.
3. A közterületnévnek meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
4. Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, vagy ha az elnevezés egy családról történik.
5. Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az a közterület nevében is feltüntethető.
6. Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
7. A Nagyközség közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

A javalatok alapján a közterületek elnevezéséről a Képviselő-testület dönt.