Fadd szerkezeti terve és helyi építési szabályzata véleményeztetési dokumentáció

terv
Fadd településfejlesztési
koncepciója és településrendezési
terve
véleményeztetési anyag

rend
Önkormányzati rendelet-tervezet
a nagyközség szabályozási tervéről
és helyi építési szabályzatáról

terkep
Fadd
településszerkezeti
terve - térkép T-1

terkep
Fadd
szabályozási terve
térkép SZ-1

terkep
Fadd
szabályozási terve
térkép SZ-2

terkep
Fadd
szabályozási terve
térkép SZ-3