Tisztelt Faddi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pécsépterv Stúdió közreműködésével településünk új rendezési tervet készít, melynek során aktualizáljuk a településfejlesztési koncepciót.
Kérjük, hogy kérdőívünk kitöltésével munkánkban szíveskedjék részt venni és kérdéseink alapján megfogalmazott véleményével a község fejlesztési koncepciójának kialakítását segíteni. Válaszát legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig a Faddi Polgármesteri Hivatalhoz (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) szíveskedjen megküldeni, de megküldheti olymódon is, hogy letölti alábbi linken kérdőívünket és kitöltve a titkarsagfaddph@tolna.net e-mail címre megküldi.

Köszönjük segítő közreműködését!

Letölthető kérdőív- ITT