Faddi Polgármesteri Hivatal:      Tel.: 74/447-998      Fax: 74/679-045      E-mail: titkarsagfaddph@tolna.net


Ügyfélfogadás:

Hétfő:   8.00 - 12.00  13.00 - 15.30                   Szerda:  8.00 - 12.00  13.00 - 15.30
Péntek:  8.00 - 12.00

Fülöp János polgármester                   1. ajtó
Dr. Percsi Elvira jegyző                         1. ajtó

IGAZGATÁSI CSOPORT

Antusné Bari Julianna igazgatási csoportvezető  - 3. ajtó

Igazgatási ügyek koordinációja
Személyügyi ügyintézés
Munka- és balesetvédelem
Működési engedélyek (üzletek, mozgóbolt, mozgóárusítás, kereskedelmi szálláshely)
Telepengedélyezés
Szabálysértés
Birtokvédelem

Kovács Luca Kinga műszaki és településfejlesztési referens - 3. ajtó

Építésügy
Műszaki és kommunális ügyek (közutak, közterületek, stb.)
Közterület foglalás
Vízügyi igazgatás (vízi állás létesítése, kutak létesítése, motorcsónak használat engedélyezése, stb.)
Közlekedés hatósági feladatok
Víziállás-nyilvántartás, fennmaradási engedély megkérése
Szakhatósági nyilatkozatok kiadása

Farkas Ildikó  igazgatási ügyintéző                      8. ajtó

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Óvodáztatási támogatás
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Települési támogatás (lakhatási célú támogatás)
Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele
Bursa Hungarica
Arany János tehetséggondozó program
A középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló faddi roma tanulók/hallgatók ösztöndíjpályázatával kapcsolatos ügyek

Németh Mónika igazgatási ügyintéző               1. ajtó

Kifüggesztések
Vendégkönyv-hitelesítés
Marhalevél
Méhészek nyilvántartásának vezetése
Katasztrófavédelmi, polgárvédelmi feladatok
Információ
Ikatást és ügyiratkezelés

Jaskó Noémi  igazgatási és titkársági ügyintéző                       1. ajtó

Képviselő-testületi anyagok készítése
Eboltási nyilvántartás vezetése
Információ

 

PÉNZÜGYI CSOPORT:    
Papik Sándor   pénzügyi csoportvezető                 3. ajtó

Pénzügyi koordináció
Önkormányzati gazdálkodás
Pályázatírás
Hulladékgazdálkodás

Szászi Zsolt    pénzügyi ügyintéző                       5. ajtó

Főkönyvi és analitikus könyvelés
Földkönyvi nyilvántartás vezetése
Mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyintézés
Szabálysértési behajtások

Márkus Magdolna pénzügyi ügyintéző                  5. ajtó

Az iskolában jelentkező feladatok koordinálása
Pályázatok elszámolása
Helyettes pénztáros
Sírhelymegváltás
Ravatalozó használat

Bráz Ferenc      pénzügyi ügyintéző                 6. ajtó

Bejövő számlák kezelése
Állami támogatás igénylése
Mezőőri költségek elszámolása
Illetményszámfejtés, SZJA ügyintézés
Anyakönyvi ügyintézés (9. ajtó)

Németh Magdolna pénzügyi ügyintéző      6. ajtó

Víziközmű szolgáltatás
Pénztári ügyintézés

Kanczlerné Kőrösi Edit   adóügyi ügyintéző   4. ajtó

Helyi iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Talajterhelési díj
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolások
Méltányossági kérelmek
Idegen köztartozások behajtása (szabálysértési bírság, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, szemétszállítási díj)
Helyi adótartozások behajtása
Hagyatéki ügyintézés
Anyakönyvi ügyintézés
Könyvelés

Márkusné Kapronczai Anita adóügyi ügyintéző   4. ajtó

Építményadó
Kommunális adó
Gépjárműadó
Méltányossági kérelmek
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
Talajterhelési díj
Adóigazolások
Idegen köztartozások behajtása(szabálysértési bírság, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, szemétszállítási díj)
Helyi adótartozások behajtása
Adószámlás könyvelés
Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, temetési célú támogatás)