Folyamatban a Paks II. beruházás telephely engedélyezése

Az új paksi atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésében jelentős előrelépést jelent a telephelyengedély-kérelem 2016. október 27-i benyújtása, amely a telephely engedélyezési folyamat kezdetét jelenti.
A Paks II. projekttársaság előkészítő feladatai közé tartozik többek között a fejlesztéshez szükséges kutatások és vizsgálatok elvégzése, illetve több ezer engedély megszerzése, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a telephelyengedély. Az erre irányuló kérelmet a Paks II. projekttársaság 2016. október 27-én nyújtotta be az illetékes hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal számára. Az engedélykérelmet megalapozó terjedelmes dokumentáció a rendkívül összetett telephelyvizsgálati és –értékelési program végrehajtásának eredményeként készült el.
Az illetékes hatóság által 2014 novemberében jóváhagyott program célja az volt, hogy azonosítsa a természeti és emberi tevékenységből eredő, az atomerőmű új blokkjainak építése és üzemeltetése szempontjából mértékadó valamennyi körülményt és veszélyforrást a telephelyen, jellemezze azok hatását az atomerőmű tervezéséhez és biztonságának igazolásához. Ennek érdekében azonosították a telephely földrajzi és meteorológiai jellemzőit, az emberi tevékenységből eredő, illetve egyéb veszélyeket. Sor került hidrológiai, széleskörű földtudományi vizsgálatokra, a végső hőelnyelő (elsődlegesen a Dunából származó hűtővíz) és a lehetséges kibocsátások értékelésére. A vizsgálatok igazolták, hogy a telephely alkalmas az új blokkok létesítésére.
A telephelyvizsgálat és –értékelés fő megállapítása, hogy a telephelyre jellemző körülmények a hatályos nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelően figyelembe vehetőek és kezelhetőek. A blokkok tervei ezeknek megfelelően készülnek el.
2016.12.